1. Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi

    1. Telpiskās struktūras

    2. Demogrāfiskie procesi pasaulē