Teorija

Uzdevumi

1. Pasaules reģioni

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pasaules reģioni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pasaules reģioni

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Latīņamerika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Reģionu kartes

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Reģionu robežas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. ANO pasaules reģionālais dalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Eiropas monarhija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Iekšzemes valstis

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Salu valstis

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Valstu klasifikācija

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. ES valstis

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Klasifikācijas pazīmes

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Tautas attīstības indeksa radītāji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Valstu klasificēšana pēc TAI

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Telpiskās struktūras

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem