Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Pasaules reģioni 1p.
2. Pasaules reģioni 6p.
3. Reģionu kartes 1p.
4. ANO pasaules reģionālais dalījums 2p.
5. Iekšzemes valstis 1p.
6. Valstu klasifikācija 5p.
7. Klasifikācijas pazīmes 1p.
8. Tautas attīstības indeksa radītāji 1p.