Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Pasaules reģioni 1 p.
2. Pasaules reģioni 6 p.
3. Reģionu kartes 1 p.
4. ANO pasaules reģionālais dalījums 2 p.
5. Iekšzemes valstis 1 p.
6. Valstu klasifikācija 5 p.
7. Klasifikācijas pazīmes 1 p.
8. Tautas attīstības indeksa radītāji 1 p.