Teorija

Uzdevumi

1. Jēdzienu zināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Iedzīvotāju skaits pasaulē

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Iedzīvotāju skaita pieaugums dotā laika periodā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Iedzīvotāju skaita vidējais pieaugums gada laikā

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Dzimumvecumstruktūru salīdzināšana pēc gadiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Augsti dzimstības vai mirstības koeficienti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Dzimstības vai mirstības koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dabiskā pieauguma vai tā koeficienta aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Demogrāfiskās pārejas fāzes

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Ataudzes tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ataudzes raksturs

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Demogrāfiskie procesi pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem