Iedzīvotāju skaits cilvēces vēsturiskajos attīstības posmos kopumā pasaulē ir audzis, taču dažādos tempos, un 2022. gadā tas jau ir sasniedzis \(8\) miljardus. Jāatzīmē, ka \(1.\) miljardu planētas iedzīvotāju skaits sasniedza 18-19 gs. mijā un visstraujāk ir pieaudzis tieši pēdējos \(200\) gados. Katru gadu iedzīvotāju skaits pasaulē palielinās apmēram par \(80\) - \(90\) miljoniem. Ir izveidojusies vesela zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrību un tajā notiekošos procesus un tā ir demogrāfija.
Demogrāfija - zinātnes nozare par iedzīvotāju skaitu, tā sastāvu, struktūru, izmaiņām un to cēloņiem.
YCUZD_220816_4220_iedzivotaju_skaits.svg
 
Ja apskata planētas iedzīvotāja skaita dinamiku ilgākā laika periodā, sākot jau \(10\) gadu tūkstoti pirms mūsu ēras, tad iedzīvotāju skaita pieauguma dinamikā var izdalīt t.s. trīs demogrāfiskos sprādzienus.
Demogrāfiskais sprādziens ir straujš iedzīvotāju skaita un ataudzes tempu pieaugums dažādu labvēlīgu sociālekonomisku apstākļu ietekmē, kuri uzlabo dzīves vidi, nodrošinājumu ar pārtiku, medicīnas attīstību, samazinot mirstību.
Demogrāfiskais
sprādziens
Laiks, kad
sākās
Cēlonis
Pirmais
\(8000\) g.
p.m.ē.
Lauksaimniecības attīstība, pastāvīgu apmetņu rašanās klejotāju dzīvesveida mazināšanās.
Otrais \(18.\)gs. beigas Pilsētu attīstība, kapitālisma, rūpniecības rašanās, darba ražīguma pieaugums, medicīnas, zinātnes attīstība.
Trešais \(20\).gs. vidus
Koloniālās sistēmas sabrukums, vispārēja dzīves apstākļu uzlabošanās, sevišķi bijušajās kolonijās Āfrikā, Āzijā u.c.
 
Maksimāli pieļaujamais iedzīvotāju skaits ir tas iedzīvotāju skaits, kas, izmantojot pieejamos materiālos resursus, var nodrošināt augstu dzīves līmeni. Zinātnieki uzskata, ka maksimālais pieļaujamais iedzīvotāju skaits pasaulē varētu būt 10–12 miljardi.
 
Jāatzīmē, ka vislielākā nozīme straujam iedzīvotāju skaita pieaugumam ir trešajam demogrāfiskajam sprādzienam. Arī mūsdienās lielāko daļu no iedzīvotāju skaita pieauguma pasaulē dod tieši bijušie koloniālie reģioni - Āfrika (sevišķi - Nigērija, Etiopija, Kongo DR), Āzija (sevišķi Indija, Bangladeša, Indonēzija, Pakistāna, Ķīna) un arī Latīņamerika (Brazīlija, Meksika).
Tomēr, skatoties reģionāli, mūsdienās ne visur pasaulē notiek iedzīvotāju skaita pieaugums. Dažādu, vēsturiski radītu sociālekonomisku apstākļu dēļ notiek iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas notiek uz dzimstības samazināšanās, mirstības pieauguma, iedzīvotāju sastāva novecošanās un emigrācijas rēķina. Notiek t.s. depopulācijas process. 
Depopulācija - kādas teritorijas iedzīvotāju skaita absolūta samazināšanās.
Mūsdienās tā notiek gandrīz visā Austrumeiropā, Baltijas valstīs t.sk. Latvijā, kā arī Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā.
 
Pasaules reģionu iedzīvotāju daudzumu, tā procentuālo īpatsvaru un izmaiņas laika gaitā var skatīt šeit!
Latvijas iedzīvotāju skaita dinamiku laika gaitā skatīt šeit!