Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Metodiskā informācija Metodiskā informācija skolotājam par tēmu "demogrāfiskie procesi pasaulē"

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Demogrāfija, iedzīvotāju skaita dinamika Aprakatā tiek apskatīti tādi jēdzieni kā demogrāfija, demogrāfiskais sprādziens, depopulācija, iedzīvotāju ataudze.
2. Iedzīvotāju ataudze Aprakstā apskatīta kas ir iedzīvotāju ataudze, kādi ir tās rādītāji, kāpēc vajadzīgi t.s. ataudzes koeficienti, kā arī kādi ir galvenie ataudzi ietekmējošie sociāli ekonomiskie un demogrāfiskie faktori.
3. Iedzīvotāju ataudzi ietekmējošie faktori Aprakstā apskatīti galvenie faktori jeb cēloņi, kas ietekmē tādus ataudzes rādītājus kā dzimstība, mirstība, dabiskais pieaugums jeb pati ataudze. Demogrāfiskāpolitika. Dzimumvecumstruktūra.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzienu zināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aktualizē 9. klasē apgūto par iedzīvotāju skaita izmaiņām pasaulē. Ar demogrāfiju saistītu jēdzienu piemeklēšana dotajam apraksta.
2. Iedzīvotāju skaits pasaulē 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aktualizē 9. klasē apgūto par iedzīvotāju skaita izmaiņām pasaulē. Ar uzdevumu cenšas noskaidrot aptuvenu cilvēku skaitu pasaulē dažādos laika posmos un mūsdienās.
3. Iedzīvotāju skaita pieaugums dotā laika periodā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina iedzīvotāju skaita izmaiņas pasaules reģionos pēdējo 50–70 gadu laikā, izmantojot dažādus informācijas avotus. Iedzīvotāju skaita pieauguma aprēķināšana dotā laika periodā
4. Iedzīvotāju skaita vidējais pieaugums gada laikā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Salīdzina iedzīvotāju skaita izmaiņas pasaules reģionos pēdējo 50–70 gadu laikā, izmantojot dažādus informācijas avotus. Vidējā iedzīvotāju skaita pieauguma aprēķināšana dotā laika periodā
5. Dzimumvecumstruktūru salīdzināšana pēc gadiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē demogrāfisko procesu izmaiņas un to cēloņus pasaulē, reģionos un valstīs pēdējo 50–60 gadu laikā. Pēc dzimumvecumstruktūras diagrammas saskata demogrāfisko procesu izmaiņas
6. Augsti dzimstības vai mirstības koeficienti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tiešsaistes vietnēs un citos informācijas avotos iegūst datus par dzimstības un mirstības koeficientiem 3–5 valstīs no dažādiem pasaules reģioniem un aprēķina dabiskā pieauguma koeficientus, izmantojot izklājlapu lietotnes. Zina, kuros pasaules reģionos ir liela dzimstība vai mirstība
7. Dzimstības vai mirstības koeficienta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tiešsaistes vietnēs un citos informācijas avotos iegūst datus par dzimstības un mirstības koeficientiem 3–5 valstīs no dažādiem pasaules reģioniem un aprēķina dabiskā pieauguma koeficientus, izmantojot izklājlapu lietotnes. Prot aprēķināt dzimstības vai mirstības koeficientu
8. Dabiskā pieauguma vai tā koeficienta aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tiešsaistes vietnēs un citos informācijas avotos iegūst datus par dzimstības un mirstības koeficientiem 3–5 valstīs no dažādiem pasaules reģioniem un aprēķina dabiskā pieauguma koeficientus, izmantojot izklājlapu lietotnes. Prot aprēķināt dabisko pieaugumu un tā koeficientu
9. Demogrāfiskās pārejas fāzes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido diagrammas, lai parādītu demogrāfisko procesu izmaiņas. Zina katrai demogrāfiskās pārejas fāzei raksturīgas īpašības
10. Ataudzes tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta faktorus, kuri noteikuši valstij raksturīgo ataudzes tipu. Zina katram ataudzes tipam raksturīgas īpašības
11. Ataudzes raksturs 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina triju valstu ar atšķirīgu ataudzes raksturu dzimumvecumstruktūras diagrammas, saskata atšķirības un skaidro to cēloņus

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdziena izskaidrošana Citi vidēja 1 p. Aktualizē 9. klasē apgūto par iedzīvotāju skaita izmaiņām pasaulē. Ar demogrāfiju saistīta jēdziena rakstiska izskaidrošana
2. Maksimāli pieļaujamais iedzīvotāju skaits Citi vidēja 2 p. Izvērtē dažādas iedzīvotāju skaita prognozes un scenārijus pasaulē un izvēlas ticamāko. Skaidro, kas ir maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits pasaulē.
3. Iedzīvotāju skaita pieauguma grafika zīmēšana Citi augsta 3 p. Salīdzina iedzīvotāju skaita izmaiņas pasaules reģionos pēdējo 50–70 gadu laikā, izmantojot dažādus informācijas avotus. Grafika zīmēšana pēc dotās informācijas
4. Dzimumvecumstruktūru salīdzināšana pēc gadiem Citi vidēja 2 p. Analizē demogrāfisko procesu izmaiņas un to cēloņus pasaulē, reģionos un valstīs pēdējo 50–60 gadu laikā. Pēc dzimumvecumstruktūras diagrammas saskata demogrāfisko procesu izmaiņas un pamato kāpēc tā
5. Demogrāfiskā politika Citi vidēja 2 p. Meklē valsts realizēto demogrāfiskās politikas pasākumu piemērus informācijas avotos un izmanto tos, lai aprakstītu demogrāfiskās politikas sniegtos ieguvumus un iespējamos riskus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Demogrāfiskie procesi pasaulē 00:40:00 vidēja 7 p. Treniņš par tēmu "Demogrāfiskie procesi pasaulē". Dažādu uzdevumu izlase skolēnam par demogrāfiskajiem procesiem. Rezultātus var uzzināt uzreiz pēc treniņa izpildes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Demogrāfiskie procesi pasaulē 00:40:00 vidēja 10 p. Ieskaite par tēmu "Demogrāfiskie procesi pasaulē". Var izmantot kā šīs tēmas noslēguma darbu skolēnam. Vairāki uzdevumi ir manuāli jālabo skolotājam.