Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Metodiskā informācija Metodiskā informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pasaules telpiskā struktūra Teorija par pasaules telpisko struktūru (par valstīm un reģioniem)
2. ANO pasaules dalījums Teorija par ANO pasaules dalījumu
3. Valstu tipoloģija Teorija par valstu tipoloģiju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules reģioni 1. izziņas līmenis zema 1p. Aktualizē 9. klasē apgūto par reģioniem un to veidošanas principiem
2. Pasaules reģioni 1. izziņas līmenis zema 1p. Aktualizē 9. klasē apgūto par reģioniem un to veidošanas principiem
3. Pasaules reģioni 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Aktualizē 9. klasē apgūto par reģioniem un to veidošanas principiem
4. Latīņamerika 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Aktualizē 9. klasē apgūto par reģioniem un to veidošanas principiem
5. Reģionu kartes 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēta kartes, kurās attēloti pasaules reģioni, veidoti pēc dažādām pazīmēm – dabas apstākļiem, kultūras elementiem, ekonomiskajiem rādītājiem u.c.
6. Reģionu robežas 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina kartēs pēc dažādām pazīmēm izdalītu reģionu robežas un spriež, kāpēc tās atšķiras, pamatojot savu viedokli
7. ANO pasaules reģionālais dalījums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iepazīstas ar ANO veidoto pasaules reģionālo dalījumu
8. Eiropas monarhija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iepazīstas ar valstu klasifikāciju pēc dažādām pazīmēm un izvēlas vienu pazīmi (piemēram, valdīšanas forma), pēc kuras veiks pasaules valstu klasifikāciju
9. Iekšzemes valstis 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst nepieciešamo informāciju avotos un klasificē pasaules valstis
10. Salu valstis 1. izziņas līmenis zema 3p. Iegūst nepieciešamo informāciju avotos un klasificē pasaules valstis
11. Valstu klasifikācija 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Iegūst nepieciešamo informāciju avotos un klasificē pasaules valstis
12. ES valstis 2. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst nepieciešamo informāciju avotos un klasificē pasaules valstis
13. Klasifikācijas pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Spriež, pēc kādām pazīmēm vēl iespējams veikt valstu klasifikāciju
14. Tautas attīstības indeksa radītāji 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Iepazīstas ar jēdzienu “tautas attīstības indekss”
15. Valstu klasificēšana pēc TAI 1. izziņas līmenis zema 1p. Iepazīstas ar jēdzienu “tautas attīstības indekss”

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tautas attīstības indekss Citi vidēja 1p. Iepazīstas ar jēdzienu “tautas attīstības indekss”
2. Tautas attīstības indeksa radītāji Citi vidēja 3p. Iepazīstas ar jēdzienu “tautas attīstības indekss”

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpiskās struktūras 00:30:00 vidēja 18p. Skolēns pārbauda zināšanas par tēmu "Telpiskās struktūras"

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpiskās struktūras 00:35:00 vidēja 10p. Skolēns pārbauda zināšanas par tēmu "Telpiskās struktūras"