Valstu tipoloģija
 
Valstu tipoloģija ir izziņas metode, saskaņā ar kuru valstis grupē, izmantojot vispārinātus, idealizētus modeļus (tipus).
Tipoloģija ir valstu grupēšana pēc vairāku pazīmju kopuma.
Klasifikācija ir valstu grupēšana pēc vienas, atsevišķas pazīmes.
Valstu klasifikāciju veic pēc noteiktas pazīmes – valdīšanas formas, valsts teritoriālās organizācijas un tā tālāk. Valstu tipoloģiju visbiežāk veido pēc valsts nacionālā kopienākuma uz vienu iedzīvotāju, iedalot valstīs ar augstu, vidēju, zemu ienākumu līmeni un pārejas ekonomikas valstīs.
 
ANO un citas starptautiskas organizācijas valstu sociālās situācijas salīdzinājumam izmanto Tautas attīstības indeksu (TAI).
Tautas attīstības indekss (TAI) ir cilvēka labklājību raksturojošu trīs rādītāju — mūža ilguma, izglītības un nacionālā kopienākuma līmeņa — kopums, rēķinot uz vienu iedzīvotāju.
Pēc Tautas attīstības indeksa valstis klasificē četrās grupās:
  • ar ļoti augstu sociālās attīstības līmeni (TAI ir lielāks par \(0,800\))
  • ar augstu sociālās attīstības līmeni (TAI ir no \(0,700\) līdz \(0,799\))
  • ar vidēju sociālās attīstības līmeni (TAI ir no \(0,550\) līdz \(0,699\))
  • ar zemu sociālās attīstības līmeni (TAI ir mazāks par \(0,549\))
  
Dažu valstu Tautas attīstības indekss 2018. gadā
 
Vieta
Valsts
TAI
1.Norvēģija0,954
2.Šveice0,946
3.Īrija0,942
4.Vācija0,939
4.Honkonga0,939
6.Islande0,938
6.Austrālija0,938
30.Igaunija0,882
34.Lietuva0,869
39.Latvija0,854
182.Burkinafaso0,434
182.Eritreja 0,434
184.Mali0,427
185.Burundija 0,423
186.Dienvidsudāna0,413
187.Čada0,401
188.Centrālāfrikas Rep.0,381
189.Nigēra0,377
  
Papildinformācija
 
Formula, pēc kuras aprēķina Tautas attīstības indeksu (TAI), ir šāda:
TAI=MIIIINKII3
 
kur
  • MII ir mūža ilguma indekss
  • II ir izglītības indekss
  • NKII ir nacionālā kopienākuma indekss
Atsauce:
Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča "Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1", R.: Zvaigzne ABC, 2009 14.-21. lpp. ISBN 978-9984-40-811-8
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf