Pasaules telpisko struktūru veido valstis un reģioni. Reģionu un to robežu noteikšana ir atkarīga no pētījuma mērķa.
 
Valstis
Valsts ir politiska organizācija, kas, balstoties uz tiesisku varu, nodrošina sabiedrības vadīšanu un esošās politiskās iekārtas pastāvēšanu noteiktā apdzīvotā teritorijā.
Valsts trīs pamata pazīmes ir teritorija, iedzīvotāji un suverēna vara. Mūsdienās pastāv vairāk nekā 200 valstu, no tām 193 valstis ir ANO dalībvalstis. Ir vēl starptautiski neatzītas valstis, piemēram, Kosova, kuru Latvija un vēl vairāk nekā 100 citas valstis ir atzinušās par neatkarīgu valsti, bet pārējās to neatzīst.
 
Valstis ar līdzīgām iezīmēm, kā arī pēc savstarpējā ģeogrāfiskā stāvokļa, tiek grupētas reģionos.
 
Reģioni
Reģions ir plaša, pēc dabas, ekonomiskām, politiskām pazīmēm izdalīta teritorija.
Valstis tiek iedalītas reģionos atbilstoši to ģeogrāfiskajam stāvoklim un dabas apstākļiem. Šie reģioni veidojas pēc noteiktām pazīmēm. Reģionu un to robežu noteikšana ir atkarīga no pētījuma mērķa. Reģionus var iedalīt arī pēc valsts novietojuma attiecībā pret dabas objektu – Vidusjūras valstis, Baltijas valstis.
Piemērs:
Amerikas daļu, kurās dominē romāņu valodas (spāņu, portugāļu, franču valoda), sauc par Latīņameriku (šajā reģionā neietilpst atsevišķas valstis, kas šķietami varētu būt Latīņamerikā, piemēram, Jamaika, Trinidāda un Tobāgo, Barbadosa, Gajāna, jo šajās valstīs oficiālā valoda ir angļu valoda).
Ēģipti un Dienvidrietumu Āziju (izņemot Kaukāza valstis) sauc par Tuvajiem Austrumiem. Šim reģionam ir kopīga vēsture un kultūra.
Vidusjūras reģionu veido valstis un zemes, kas atrodas pie Vidusjūras.
Baltijas jūras austrumos esošās valstis Igauniju, Latviju un Lietuvu sauc par Baltijas valstīm.
Kontinenti
Kontinents ir liels sauszemes masīvs, ko no visām vai gandrīz no visām pusēm apņem jūras un okeāni.
Pastāv dažādi modeļi, cik kontinentu ir pasaulē.
 
Kontinentu karte.svg
 
Latvijā ģeogrāfi ir vienojušies izmantot sešu kontinentu modeli, tas ir, no augstāk esošajiem piemēriem otrais variants. Šie 6 kontinenti ir Ziemeļamerika, Dienvidamerika, Antarktīda, Āfrika, Eirāzija un Austrālija, bet trešo variantu, kur Eirāzija ir sadalīta Eiropā un Āzijā, bet Ziemeļamerika un Dienvidamerika apvienota Amerikā, izmanto, lai Zemi dalītu pasaules daļās.