Uzdevumi

1. Tematisko karšu veidi 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tematisko karšu veidi 2

Grūtības pakāpe: augsta

1
3. Tematisko karšu veidi 3

Grūtības pakāpe: zema

1,5
4. Tematisko karšu veidi 4

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Tematisko karšu veidi 5

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Tematisko karšu veidi 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
7. Tematisko karšu veidi 8

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Tematisko karšu veidi 9

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Tematisko karšu veidi 10

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Tematisko karšu veidi 11

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Tematisko karšu veidi 12

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tematisko karšu izmantošana 3

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
13. Tematisko karšu izmantošana 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tematisko karšu izmantošana 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Tematisko karšu izmantošana 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 1

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5

Materiāli skolotājiem