Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tematisko karšu veidi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Tematisko karšu veidi 2 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
3. Tematisko karšu veidi 3 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
4. Tematisko karšu veidi 4 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
5. Tematisko karšu veidi 5 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
6. Tematisko karšu veidi 6 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
7. Tematisko karšu veidi 8 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
8. Tematisko karšu veidi 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
9. Tematisko karšu veidi 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
10. Tematisko karšu veidi 11 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina un apraksta atšķirības starp tematiskajām kartēm.
11. Tematisko karšu veidi 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
12. Tematisko karšu izmantošana 3 2. izziņas līmenis vidēja 3,5 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm.
13. Tematisko karšu izmantošana 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm.
14. Tematisko karšu izmantošana 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm.
15. Tematisko karšu izmantošana 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm
16. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kritērijus, kurus izmanto teritorijas novietojuma raksturošanai.
17. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo kontinenta, valsts, novada un pilsētas relatīvo novietojumu, izmantojot karti.
18. Teritorijas relatīvā novietojuma raksturošana 3 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Raksturo kontinenta, valsts, novada un pilsētas relatīvo novietojumu, izmantojot karti

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tematisko karšu veidi 7 Citi vidēja 2 p. Zina nozīmīgāko tematisko karšu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Tematisko karšu izmantošana 1 Citi augsta 2 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm.
3. Tematisko karšu izmantošana 2 Citi vidēja 2,5 p. Iegūst informāciju par vienu ģeogrāfisku objektu no dažādām tematiskajām kartēm.