Uzdevumi

1. Kartes elementi 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kartes elementi 2

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kartes elementi 4

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kartes elementi 5

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kartes elementi 6

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kartes elementi 7

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Kartes elementi 8

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Kartes elementi 9

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Kartes elementi 10

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Kartes elementi 11

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Kartes elementi 12

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Kartes elementi 13

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
13. Kartes elementi 14

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Kartes elementi 15

Grūtības pakāpe: zema

2
15. Kartes elementi 16

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Kartes elementi 17

Grūtības pakāpe: zema

2,5
17. Kartes elementi 18

Grūtības pakāpe: zema

2,5
18. Kartes elementi 19

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Kartes elementi 20

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Kartes elementi 22

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Kartes elementi 23

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Kartes elementi 24

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
23. Kartes elementi 25

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Kartes elementi 26

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Kartes elementi 29

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Mērogs 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Mērogs 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Kartes apzīmējumi 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Kontūrkartes 1

Grūtības pakāpe: zema

1
30. Kontūrkartes 2

Grūtības pakāpe: zema

1
31. Kontūrkartes 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem