Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes elementi 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
2. Kartes elementi 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
3. Kartes elementi 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
4. Kartes elementi 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
5. Kartes elementi 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
6. Kartes elementi 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
7. Kartes elementi 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
8. Kartes elementi 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
9. Kartes elementi 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
10. Kartes elementi 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
11. Kartes elementi 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
12. Kartes elementi 13 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
13. Kartes elementi 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
14. Kartes elementi 15 1. izziņas līmenis zema 2p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
15. Kartes elementi 16 3. izziņas līmenis augsta 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
16. Kartes elementi 17 2. izziņas līmenis zema 2,5p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
17. Kartes elementi 18 2. izziņas līmenis zema 2,5p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
18. Kartes elementi 19 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
19. Kartes elementi 20 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
20. Kartes elementi 22 2. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
21. Kartes elementi 23 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
22. Kartes elementi 24 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
23. Kartes elementi 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
24. Kartes elementi 26 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
25. Kartes elementi 29 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
26. Mērogs 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina attālumu starp diviem objektiem dabā, izmantojot kartes mērogu.
27. Mērogs 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pārveido centimetrus kartē par metriem vai kilometriem dabā.
28. Kartes apzīmējumi 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo vietu, iegūstot informāciju no kartes un izmantojot kartes apzīmējumos redzamos simbolus un krāsojumu
29. Kontūrkartes 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina kontūrkartes izmantošanas mērķus.
30. Kontūrkartes 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.
31. Kontūrkartes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes elementi 28 Citi zema 1p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
2. Kartes apzīmējumi 2 Citi zema 1,5p. Raksturo vietu, iegūstot informāciju no kartes un izmantojot kartes apzīmējumos redzamos simbolus un krāsojumu.
3. Kontūrkartes 4 Citi vidēja 4p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.