Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes elementi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
2. Kartes elementi 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
3. Kartes elementi 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
4. Kartes elementi 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
5. Kartes elementi 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
6. Kartes elementi 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
7. Kartes elementi 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
8. Kartes elementi 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
9. Kartes elementi 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
10. Kartes elementi 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
11. Kartes elementi 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes elementus un to izmantošanas mērķus.
12. Kartes elementi 13 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
13. Kartes elementi 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
14. Kartes elementi 15 1. izziņas līmenis zema 2 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
15. Kartes elementi 16 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
16. Kartes elementi 17 2. izziņas līmenis zema 2,5 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
17. Kartes elementi 18 2. izziņas līmenis zema 2,5 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
18. Kartes elementi 19 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
19. Kartes elementi 20 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
20. Kartes elementi 22 2. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
21. Kartes elementi 23 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
22. Kartes elementi 24 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
23. Kartes elementi 25 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
24. Kartes elementi 26 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
25. Kartes elementi 29 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
26. Mērogs 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina attālumu starp diviem objektiem dabā, izmantojot kartes mērogu.
27. Mērogs 2 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārveido centimetrus kartē par metriem vai kilometriem dabā.
28. Kartes apzīmējumi 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo vietu, iegūstot informāciju no kartes un izmantojot kartes apzīmējumos redzamos simbolus un krāsojumu
29. Kontūrkartes 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kontūrkartes izmantošanas mērķus.
30. Kontūrkartes 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.
31. Kontūrkartes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kartes elementi 28 Citi zema 1 p. Iegūst informāciju no kartes, izmantojot kartes elementus.
2. Kartes apzīmējumi 2 Citi zema 1,5 p. Raksturo vietu, iegūstot informāciju no kartes un izmantojot kartes apzīmējumos redzamos simbolus un krāsojumu.
3. Kontūrkartes 4 Citi vidēja 4 p. Attēlo ģeogrāfiskus objektus kontūrkartē, izmantojot kartes elementus.