Uzdevumi

1. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 2

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 3

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 4

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 5

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 6

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 7

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 8

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
9. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 9

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 10

Grūtības pakāpe: zema

2,5
11. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 11

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
12. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 12

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 13

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 14

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 15

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 16

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 17

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 18

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 20

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
20. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 21

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 22

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 23

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 24

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 25

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 26

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 27

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 28

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 31

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 32

Grūtības pakāpe: augsta

1
30. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 33

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Ģeogrāfisko koordinātu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 35

Grūtības pakāpe: augsta

2

Materiāli skolotājiem