Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums
2. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
3. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
4. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
5. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
6. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
7. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
8. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 8 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
9. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
10. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 10 1. izziņas līmenis zema 2,5 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
11. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 11 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
12. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
13. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
14. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 14 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
15. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 15 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
16. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 16 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
17. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
18. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 18 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina jēdzienus, ekvators, paralēle, meridiāns, ģeogrāfiskais garums un platums.
19. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 20 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
20. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 21 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
21. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 22 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
22. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 23 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
23. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 24 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
24. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 25 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
25. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
26. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 27 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
27. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 28 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vietas vai objekta ģeogrāfiskās koordinātas.
28. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 31 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.
29. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 32 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.
30. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 33 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.
31. Ģeogrāfisko koordinātu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 35 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 19 Citi augsta 2 p. Skaidro koordinātu tīkla nozīmi.
2. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 29 Citi vidēja 2 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.
3. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 30 Citi vidēja 2 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.
4. Ģeogrāfisko koordināšu noteikšana un teritorijas absolūtais novietojums 36 Citi vidēja 2 p. Nosaka pēc ģeogrāfiskajām koordinātām vietu vai objektu.