Uzdevumi

1. Polārie tuksneši 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Polārie tuksneši 14

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Polārie tuksneši 15

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 1

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 3

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 4

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 5

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 6

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 7

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 10

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 11

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 7

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem