Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polārie tuksneši 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
2. Polārie tuksneši 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
3. Polārie tuksneši 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
4. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pasaules lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
5. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 3 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 4 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 5 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
10. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
11. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 9 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
12. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
13. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
14. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
15. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 7 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo tuksneša valstis pēc kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polārie tuksneši 1 Citi augsta 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
2. Polārie tuksneši 2 Citi vidēja 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
3. Polārie tuksneši 3 Citi augsta 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
4. Polārie tuksneši 4 Citi augsta 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
5. Polārie tuksneši 5 Citi augsta 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
6. Polārie tuksneši 6 Citi vidēja 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
7. Polārie tuksneši 7 Citi vidēja 2 p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
8. Polārie tuksneši 9 Citi augsta 2 p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
9. Polārie tuksneši 10 Citi vidēja 1 p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
10. Polārie tuksneši 11 Citi vidēja 1 p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
11. Polārie tuksneši 12 Citi vidēja 2 p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
12. Polārie tuksneši 13 Citi vidēja 2 p. Skaidro skarbo klimatisko apstākļu veidošanos polārajos tuksnešos.
13. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 2 Citi zema 1 p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
14. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 12 Citi vidēja 2 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
15. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 13 Citi vidēja 2 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
16. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 14 Citi augsta 1 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
17. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 15 Citi vidēja 2 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
18. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 16 Citi vidēja 2 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
19. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 17 Citi vidēja 2 p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
20. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 1 Citi vidēja 2 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
21. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 3 Citi vidēja 2 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
22. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 4 Citi vidēja 2 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
23. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 5 Citi vidēja 2 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
24. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 6 Citi augsta 2 p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.