Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polārie tuksneši 8 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
2. Polārie tuksneši 14 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
3. Polārie tuksneši 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
4. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina pasaules lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
5. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 3 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 4 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 5 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
9. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 7 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
10. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 8 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
11. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 9 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
12. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
13. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 11 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešiem raksturīgos dabas apstākļus.
14. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 2 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
15. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 7 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo tuksneša valstis pēc kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polārie tuksneši 1 Citi augsta 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
2. Polārie tuksneši 2 Citi vidēja 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
3. Polārie tuksneši 3 Citi augsta 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
4. Polārie tuksneši 4 Citi augsta 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
5. Polārie tuksneši 5 Citi augsta 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
6. Polārie tuksneši 6 Citi vidēja 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
7. Polārie tuksneši 7 Citi vidēja 2p. Zina polārajiem apgabaliem raksturīgos dabas un cilvēku dzīves apstākļus.
8. Polārie tuksneši 9 Citi augsta 2p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
9. Polārie tuksneši 10 Citi vidēja 1p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
10. Polārie tuksneši 11 Citi vidēja 1p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
11. Polārie tuksneši 12 Citi vidēja 2p. Skaidro polāro tuksnešu izmaiņu cēloņus.
12. Polārie tuksneši 13 Citi vidēja 2p. Skaidro skarbo klimatisko apstākļu veidošanos polārajos tuksnešos.
13. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 2 Citi zema 1p. Zina pasaulē lielāko tuksnešu ģeogrāfisko izvietojumu.
14. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 12 Citi vidēja 2p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
15. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 13 Citi vidēja 2p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
16. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 14 Citi augsta 1p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
17. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 15 Citi vidēja 2p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
18. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 16 Citi vidēja 2p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
19. Tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešu izvietojums un dabas apstākļi 17 Citi vidēja 2p. Skaidro tuksnešu veidošanos tropu, subtropu un mērenajā joslā.
20. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 1 Citi vidēja 2p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
21. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 3 Citi vidēja 2p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
22. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 4 Citi vidēja 2p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
23. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 5 Citi vidēja 2p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.
24. Dabas un cilvēka mijiedarbība tropu, subtropu un mērenās joslas tuksnešos 6 Citi augsta 2p. Apraksta, kā cilvēki ir pielāgojušies dzīvei tuksnešos.