1. Dabas resursu izvietojums

  2. Dabas resursu nodrošinājums un izmantošana

  3. Biomu izvietojums

  4. Tuksneši

  5. Meži

  6. Tundra

  7. Zālāji