Uzdevumi

1. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 8

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 10

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 12

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 16

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 17

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 18

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 20

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 22

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 24

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 26

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Dabas resursu ieguvējvalstis un patērētājvalstis 27

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Dabas resursu izmantošana 1

Grūtības pakāpe: zema

1
19. Dabas resursu izmantošana 2

Grūtības pakāpe: zema

1
20. Dabas resursu izmantošana 3

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Dabas resursu izmantošana 4

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Dabas resursu izmantošana 5

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Dabas resursu izmantošana 6

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Dabas resursu izmantošana 7

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Dabas resursu izmantošana 8

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Dabas resursu izmantošana 9

Grūtības pakāpe: zema

1
27. Dabas resursu izmantošana 13

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Dabas resursu izmantošana 14

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Dabas resursu izmantošana 16

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Materiāli skolotājiem