Uzdevumi

1. Dabas resursu veidi 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Dabas resursu veidi 2

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Dabas resursu veidi 3

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Dabas resursu veidi 4

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Dabas resursu veidi 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dabas resursu veidi 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Dabas resursu veidi 7

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Dabas resursu veidi 8

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Dabas resursu veidi 9

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Dabas resursu veidi 10

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Dabas resursu veidi 12

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Dabas resursu veidi 14

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Dabas resursu veidi 15

Grūtības pakāpe: zema

3
14. Dabas resursu veidi 16

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Dabas resursu veidi 17

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Dabas resursu veidi 18

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Dabas resursu veidi 19

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Dabas resursu veidi 20

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Dabas resursu veidi 21

Grūtības pakāpe: zema

6
20. Dabas resursu izvietojums 2

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Dabas resursu izvietojums 3

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Dabas resursu izvietojums 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Dabas resursu izvietojums 5

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Dabas resursu izvietojums 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Dabas resursu izvietojums 7

Grūtības pakāpe: zema

3
26. Dabas resursu izvietojums 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Dabas resursu izvietojums 10

Grūtības pakāpe: vidēja

2
28. Dabas resursu izvietojums 11

Grūtības pakāpe: zema

1
29. Dabas resursu izvietojums 12

Grūtības pakāpe: zema

1
30. Dabas resursu izvietojums 13

Grūtības pakāpe: zema

1
31. Dabas resursu izvietojums 15

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem