Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursu veidi 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Dabas resursu veidi 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
3. Dabas resursu veidi 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
4. Dabas resursu veidi 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
5. Dabas resursu veidi 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
6. Dabas resursu veidi 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
7. Dabas resursu veidi 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
8. Dabas resursu veidi 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
9. Dabas resursu veidi 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
10. Dabas resursu veidi 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
11. Dabas resursu veidi 12 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
12. Dabas resursu veidi 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
13. Dabas resursu veidi 15 1. izziņas līmenis zema 3p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
14. Dabas resursu veidi 16 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
15. Dabas resursu veidi 17 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
16. Dabas resursu veidi 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
17. Dabas resursu veidi 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
18. Dabas resursu veidi 20 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
19. Dabas resursu veidi 21 1. izziņas līmenis zema 6p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
20. Dabas resursu izvietojums 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai.
21. Dabas resursu izvietojums 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
22. Dabas resursu izvietojums 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
23. Dabas resursu izvietojums 5 2. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
24. Dabas resursu izvietojums 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
25. Dabas resursu izvietojums 7 1. izziņas līmenis zema 3p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
26. Dabas resursu izvietojums 8 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
27. Dabas resursu izvietojums 10 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
28. Dabas resursu izvietojums 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
29. Dabas resursu izvietojums 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē
30. Dabas resursu izvietojums 13 2. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
31. Dabas resursu izvietojums 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursu veidi 11 Citi vidēja 2p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Dabas resursu veidi 13 Citi augsta 2p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
3. Dabas resursu izvietojums 1 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai.
4. Dabas resursu izvietojums 9 Citi vidēja 2p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
5. Dabas resursu izvietojums 14 Citi vidēja 2p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.