Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursu veidi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Dabas resursu veidi 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
3. Dabas resursu veidi 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
4. Dabas resursu veidi 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
5. Dabas resursu veidi 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
6. Dabas resursu veidi 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
7. Dabas resursu veidi 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
8. Dabas resursu veidi 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
9. Dabas resursu veidi 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
10. Dabas resursu veidi 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
11. Dabas resursu veidi 12 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
12. Dabas resursu veidi 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
13. Dabas resursu veidi 15 1. izziņas līmenis zema 3 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
14. Dabas resursu veidi 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
15. Dabas resursu veidi 17 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
16. Dabas resursu veidi 18 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
17. Dabas resursu veidi 19 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
18. Dabas resursu veidi 20 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
19. Dabas resursu veidi 21 1. izziņas līmenis zema 6 p. Grupē dabas resursus pēc dažādām pazīmēm.
20. Dabas resursu izvietojums 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai.
21. Dabas resursu izvietojums 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
22. Dabas resursu izvietojums 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
23. Dabas resursu izvietojums 5 2. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
24. Dabas resursu izvietojums 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
25. Dabas resursu izvietojums 7 1. izziņas līmenis zema 3 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
26. Dabas resursu izvietojums 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
27. Dabas resursu izvietojums 10 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
28. Dabas resursu izvietojums 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
29. Dabas resursu izvietojums 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē
30. Dabas resursu izvietojums 13 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
31. Dabas resursu izvietojums 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dabas resursu veidi 11 Citi vidēja 2 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
2. Dabas resursu veidi 13 Citi augsta 2 p. Zina dabas resursu veidus un to izmantošanas iespējas.
3. Dabas resursu izvietojums 1 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos dabas resursus, kuri nepieciešami cilvēku izdzīvošanai un saimnieciskajai darbībai.
4. Dabas resursu izvietojums 9 Citi vidēja 2 p. Apraksta dabas resursu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.
5. Dabas resursu izvietojums 14 Citi vidēja 2 p. Skaidro apstākļus, kuri noteikuši dabas resursu nevienmērīgu ģeogrāfisko izvietojumu pasaulē.