Uzdevumi

1. Klimata joslas 1

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Klimata joslas 2

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Klimata veidotājfaktori 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Klimata veidotājfaktori 4

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Klimata veidotājfaktori 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Klimata veidotājfaktori 6

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Klimata veidotājfaktori 7

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Klimata veidotājfaktori 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Klimata veidotājfaktori 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Klimata veidotājfaktori 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Klimata veidotājfaktori 11

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Klimata veidotājfaktori 12

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Klimata veidotājfaktori 18

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Klimata veidotājfaktori 22

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Vietas klimata raksturošana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vietas klimata raksturošana 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vietas klimata raksturošana 4

Grūtības pakāpe: augsta

2
18. Vietas klimata raksturošana 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Vietas klimata raksturošana 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vietas klimata raksturošana 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Vietas klimata raksturošana 9

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Vietas klimata raksturošana 10

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vietas klimata raksturošana 11

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Vietas klimata raksturošana 12

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Vietas klimata raksturošana 13

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Vietas klimata raksturošana 14

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Vietas klimata raksturošana 15

Grūtības pakāpe: zema

1
28. Vietas klimata raksturošana 16

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Vietas klimata raksturošana 19

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Vietas klimata raksturošana 20

Grūtības pakāpe: augsta

6
31. Vietas klimata raksturošana 21

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem