Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klimata joslas 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības.
2. Klimata joslas 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības.
3. Klimata veidotājfaktori 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
4. Klimata veidotājfaktori 4 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
5. Klimata veidotājfaktori 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
6. Klimata veidotājfaktori 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
7. Klimata veidotājfaktori 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
8. Klimata veidotājfaktori 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
9. Klimata veidotājfaktori 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
10. Klimata veidotājfaktori 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
11. Klimata veidotājfaktori 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
12. Klimata veidotājfaktori 12 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
13. Klimata veidotājfaktori 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
14. Klimata veidotājfaktori 22 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
15. Vietas klimata raksturošana 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
16. Vietas klimata raksturošana 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
17. Vietas klimata raksturošana 4 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
18. Vietas klimata raksturošana 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
19. Vietas klimata raksturošana 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
20. Vietas klimata raksturošana 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
21. Vietas klimata raksturošana 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.v
22. Vietas klimata raksturošana 10 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
23. Vietas klimata raksturošana 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
24. Vietas klimata raksturošana 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
25. Vietas klimata raksturošana 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
26. Vietas klimata raksturošana 14 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
27. Vietas klimata raksturošana 15 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
28. Vietas klimata raksturošana 16 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
29. Vietas klimata raksturošana 19 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
30. Vietas klimata raksturošana 20 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
31. Vietas klimata raksturošana 21 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klimata joslas 3 Citi vidēja 2 p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
2. Klimata joslas 4 Citi vidēja 2 p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
3. Klimata joslas 5 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
4. Klimata joslas 6 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
5. Klimata joslas 7 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
6. Klimata joslas 8 Citi augsta 2 p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
7. Klimata veidotājfaktori 2 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
8. Klimata veidotājfaktori 3 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
9. Klimata veidotājfaktori 13 Citi zema 1 p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
10. Klimata veidotājfaktori 14 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
11. Klimata veidotājfaktori 15 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
12. Klimata veidotājfaktori 16 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
13. Klimata veidotājfaktori 17 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
14. Klimata veidotājfaktori 19 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
15. Klimata veidotājfaktori 20 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
16. Klimata veidotājfaktori 21 Citi zema 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
17. Klimata veidotājfaktori 23 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
18. Klimata veidotājfaktori 24 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
19. Klimata veidotājfaktori 25 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
20. Klimata veidotājfaktori 26 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
21. Klimata veidotājfaktori 27 Citi augsta 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
22. Klimata veidotājfaktori 28 Citi augsta 1 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
23. Klimata veidotājfaktori 29 Citi zema 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
24. Klimata veidotājfaktori 30 Citi augsta 3 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
25. Klimata veidotājfaktori 32 Citi vidēja 2 p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
26. Vietas klimata raksturošana 2 Citi augsta 2 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
27. Vietas klimata raksturošana 7 Citi vidēja 1 p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
28. Vietas klimata raksturošana 17 Citi vidēja 2 p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
29. Vietas klimata raksturošana 18 Citi vidēja 2 p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.