Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klimata joslas 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības.
2. Klimata joslas 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības.
3. Klimata veidotājfaktori 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
4. Klimata veidotājfaktori 4 2. izziņas līmenis augsta 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
5. Klimata veidotājfaktori 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
6. Klimata veidotājfaktori 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
7. Klimata veidotājfaktori 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
8. Klimata veidotājfaktori 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
9. Klimata veidotājfaktori 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
10. Klimata veidotājfaktori 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
11. Klimata veidotājfaktori 11 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
12. Klimata veidotājfaktori 12 2. izziņas līmenis augsta 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
13. Klimata veidotājfaktori 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
14. Klimata veidotājfaktori 22 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
15. Vietas klimata raksturošana 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
16. Vietas klimata raksturošana 3 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
17. Vietas klimata raksturošana 4 3. izziņas līmenis augsta 2p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
18. Vietas klimata raksturošana 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
19. Vietas klimata raksturošana 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
20. Vietas klimata raksturošana 8 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
21. Vietas klimata raksturošana 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.v
22. Vietas klimata raksturošana 10 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
23. Vietas klimata raksturošana 11 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
24. Vietas klimata raksturošana 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
25. Vietas klimata raksturošana 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
26. Vietas klimata raksturošana 14 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
27. Vietas klimata raksturošana 15 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
28. Vietas klimata raksturošana 16 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
29. Vietas klimata raksturošana 19 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
30. Vietas klimata raksturošana 20 3. izziņas līmenis augsta 6p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
31. Vietas klimata raksturošana 21 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klimata joslas 3 Citi vidēja 2p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
2. Klimata joslas 4 Citi vidēja 2p. Zina klimata joslu izvietojumu un tām raksturīgās gaisa masu īpašības. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
3. Klimata joslas 5 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
4. Klimata joslas 6 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
5. Klimata joslas 7 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem.
6. Klimata joslas 8 Citi augsta 2p. Skaidro klimata joslu veidošanos uz Zemes, demonstrējot izpratni par sakarību starp Saules staru krišanas leņķi un vietas klimatiskajiem apstākļiem. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
7. Klimata veidotājfaktori 2 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
8. Klimata veidotājfaktori 3 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
9. Klimata veidotājfaktori 13 Citi zema 1p. Zina nozīmīgākos vietas klimata veidotājfaktorus.
10. Klimata veidotājfaktori 14 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
11. Klimata veidotājfaktori 15 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
12. Klimata veidotājfaktori 16 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
13. Klimata veidotājfaktori 17 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
14. Klimata veidotājfaktori 19 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
15. Klimata veidotājfaktori 20 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
16. Klimata veidotājfaktori 21 Citi zema 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
17. Klimata veidotājfaktori 23 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
18. Klimata veidotājfaktori 24 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
19. Klimata veidotājfaktori 25 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
20. Klimata veidotājfaktori 26 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
21. Klimata veidotājfaktori 27 Citi augsta 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
22. Klimata veidotājfaktori 28 Citi augsta 1p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
23. Klimata veidotājfaktori 29 Citi zema 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
24. Klimata veidotājfaktori 30 Citi augsta 3p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
25. Klimata veidotājfaktori 32 Citi vidēja 2p. Raksturo un salīdzina kā klimata veidotājfaktori ietekmē klimatu dažādās vietās.
26. Vietas klimata raksturošana 2 Citi augsta 2p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
27. Vietas klimata raksturošana 7 Citi vidēja 1p. Zina, ka vietas klimatisko apstākļu raksturošanai var izmantot kartes un klimatogrammas.
28. Vietas klimata raksturošana 17 Citi vidēja 2p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.
29. Vietas klimata raksturošana 18 Citi vidēja 2p. Raksturo vietas klimatu, izmantojot dažādus informācijas avotus.