Uzdevumi

1. Zemes sistēmu veidošanās 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
2. Zemes sistēmu veidošanās 2

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Zemes sistēmu veidošanās 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
4. Zemes sistēmu veidošanās 4

Grūtības pakāpe: augsta

3
5. Zemes sistēmu veidošanās 6

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Zemes sistēmu veidošanās 10

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Zemes sistēmu veidošanās 12

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Zemes sistēmu veidošanās 15

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Zemes sistēmu veidošanās 16

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Zemes sistēmu veidošanās 17

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Zemes sistēmu veidošanās 18

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Zemes sistēmu veidošanās 19

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Zemes sistēmu veidošanās 21

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Zemes sistēmu veidošanās 23

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Zemes sistēmu veidošanās 24

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Zemes sistēmu veidošanās 25

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Zemes sistēmu veidošanās 26

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Zemes sistēmu veidošanās 27

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Zemes sistēmu veidošanās 28

Grūtības pakāpe: augsta

1
20. Zemes sistēmu veidošanās 29

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Dzīvības attīstība uz Zemes 4

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Dzīvības attīstība uz Zemes 14

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Dzīvības attīstība uz Zemes 16

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Dzīvības attīstība uz Zemes 17

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Dzīvības attīstība uz Zemes 18

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Dzīvības attīstība uz Zemes 19

Grūtības pakāpe: zema

3
27. Dzīvības attīstība uz Zemes 20

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem