Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes sistēmu veidošanās 1 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās 2 2. izziņas līmenis zema 1,5 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
3. Zemes sistēmu veidošanās 3 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
4. Zemes sistēmu veidošanās 4 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
5. Zemes sistēmu veidošanās 6 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes
6. Zemes sistēmu veidošanās 10 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
7. Zemes sistēmu veidošanās 12 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
8. Zemes sistēmu veidošanās 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
9. Zemes sistēmu veidošanās 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
10. Zemes sistēmu veidošanās 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
11. Zemes sistēmu veidošanās 18 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
12. Zemes sistēmu veidošanās 19 2. izziņas līmenis zema 2 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Zina atšķirības starp Zemes planetāro un ģeoloģisko posmu.
13. Zemes sistēmu veidošanās 21 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
14. Zemes sistēmu veidošanās 23 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
15. Zemes sistēmu veidošanās 24 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
16. Zemes sistēmu veidošanās 25 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
17. Zemes sistēmu veidošanās 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
18. Zemes sistēmu veidošanās 27 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
19. Zemes sistēmu veidošanās 28 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
20. Zemes sistēmu veidošanās 29 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
21. Dzīvības attīstība uz Zemes 4 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
22. Dzīvības attīstība uz Zemes 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
23. Dzīvības attīstība uz Zemes 16 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
24. Dzīvības attīstība uz Zemes 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
25. Dzīvības attīstība uz Zemes 18 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
26. Dzīvības attīstība uz Zemes 19 2. izziņas līmenis zema 3 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
27. Dzīvības attīstība uz Zemes 20 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes sistēmu veidošanās 7 Citi augsta 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās 8 Citi augsta 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
3. Zemes sistēmu veidošanās 9 Citi augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
4. Zemes sistēmu veidošanās 11 Citi augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
5. Zemes sistēmu veidošanās 13 Citi augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
6. Zemes sistēmu veidošanās 14 Citi augsta 1 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
7. Zemes sistēmu veidošanās 20 Citi augsta 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
8. Zemes sistēmu veidošanās 22 Citi vidēja 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
9. Dzīvības attīstība uz Zemes 1 Citi vidēja 2 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
10. Dzīvības attīstība uz Zemes 2 Citi augsta 2 p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
11. Dzīvības attīstība uz Zemes 3 Citi zema 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
12. Dzīvības attīstība uz Zemes 5 Citi vidēja 2 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
13. Dzīvības attīstība uz Zemes 6 Citi vidēja 2 p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
14. Dzīvības attīstība uz Zemes 7 Citi augsta 2 p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
15. Dzīvības attīstība uz Zemes 8 Citi vidēja 3 p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
16. Dzīvības attīstība uz Zemes 9 Citi augsta 2 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
17. Dzīvības attīstība uz Zemes 10 Citi zema 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
18. Dzīvības attīstība uz Zemes 11 Citi zema 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
19. Dzīvības attīstība uz Zemes 12 Citi augsta 2 p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
20. Dzīvības attīstība uz Zemes 13 Citi vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
21. Dzīvības attīstība uz Zemes 15 Citi augsta 2 p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.