Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes sistēmu veidošanās 1 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās 2 2. izziņas līmenis zema 1,5p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
3. Zemes sistēmu veidošanās 3 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
4. Zemes sistēmu veidošanās 4 1. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
5. Zemes sistēmu veidošanās 6 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes
6. Zemes sistēmu veidošanās 10 2. izziņas līmenis augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
7. Zemes sistēmu veidošanās 12 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
8. Zemes sistēmu veidošanās 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
9. Zemes sistēmu veidošanās 16 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
10. Zemes sistēmu veidošanās 17 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
11. Zemes sistēmu veidošanās 18 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu.
12. Zemes sistēmu veidošanās 19 2. izziņas līmenis zema 2p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Zina atšķirības starp Zemes planetāro un ģeoloģisko posmu.
13. Zemes sistēmu veidošanās 21 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto ģeohronoloģisko laika skalu, lai noteiktu ģeoloģisko ēru un periodu ilgumu. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
14. Zemes sistēmu veidošanās 23 1. izziņas līmenis augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
15. Zemes sistēmu veidošanās 24 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
16. Zemes sistēmu veidošanās 25 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
17. Zemes sistēmu veidošanās 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
18. Zemes sistēmu veidošanās 27 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
19. Zemes sistēmu veidošanās 28 1. izziņas līmenis augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
20. Zemes sistēmu veidošanās 29 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
21. Dzīvības attīstība uz Zemes 4 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
22. Dzīvības attīstība uz Zemes 14 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
23. Dzīvības attīstība uz Zemes 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
24. Dzīvības attīstība uz Zemes 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
25. Dzīvības attīstība uz Zemes 18 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
26. Dzīvības attīstība uz Zemes 19 2. izziņas līmenis zema 3p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
27. Dzīvības attīstība uz Zemes 20 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes sistēmu veidošanās 7 Citi augsta 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās 8 Citi augsta 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
3. Zemes sistēmu veidošanās 9 Citi augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
4. Zemes sistēmu veidošanās 11 Citi augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
5. Zemes sistēmu veidošanās 13 Citi augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
6. Zemes sistēmu veidošanās 14 Citi augsta 1p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
7. Zemes sistēmu veidošanās 20 Citi augsta 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
8. Zemes sistēmu veidošanās 22 Citi vidēja 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
9. Dzīvības attīstība uz Zemes 1 Citi vidēja 2p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
10. Dzīvības attīstība uz Zemes 2 Citi augsta 2p. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
11. Dzīvības attīstība uz Zemes 3 Citi zema 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
12. Dzīvības attīstība uz Zemes 5 Citi vidēja 2p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
13. Dzīvības attīstība uz Zemes 6 Citi vidēja 2p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
14. Dzīvības attīstība uz Zemes 7 Citi augsta 2p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai. Apraksta Zemes sistēmu veidošanos.
15. Dzīvības attīstība uz Zemes 8 Citi vidēja 3p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
16. Dzīvības attīstība uz Zemes 9 Citi augsta 2p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
17. Dzīvības attīstība uz Zemes 10 Citi zema 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
18. Dzīvības attīstība uz Zemes 11 Citi zema 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
19. Dzīvības attīstība uz Zemes 12 Citi augsta 2p. Skaidro, kāpēc uz Zemes ir izveidojušies labvēlīgi apstākļi dzīvības attīstībai.
20. Dzīvības attīstība uz Zemes 13 Citi vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.
21. Dzīvības attīstība uz Zemes 15 Citi augsta 2p. Apraksta nozīmīgākos dzīvības attīstības posmus uz Zemes.