Teorija

Uzdevumi

1. Zeme un mēness

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Planētu izvietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Planētas Saules sistēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Jēdzieni par Visumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Debess ķermeņu izcelšanos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Zemes sistēmu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Zemeslodes apvalki

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Procesi Zemes sfērās

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Zemes ģeoloģiskā vēsture

Grūtības pakāpe: zema

6
10. Ēras

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Zemes attīstības posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Procesi dažādās ērās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Zemes ģeoloģiskās vēstures kopsavilkums

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem