Tiek pieņemts, ka Zeme, tāpat kā pārējās planētas, veidojusies no pāri palikušajām gāzēm un putekļiem, pēc tam, kad bija izveidojusies Saule. Daļiņas, kas atradās gāzes un putekļu miglājā, savstarpējās pievilkšanās ietekmē, salipa kopā. Berzējoties viena pret otru, tās sakarsa. Tajā ietriecās arī dažādi kosmiskie ķermeņi. Zeme bija kā kvēlojoša lava, tikai vietām tā bija sastingusi.
 
shutterstock_5658109.jpg
Zeme rašanās sākumā
 
Visi ieži bija izkusuši un sajaukušies. Laika gaitā, pateicoties gravitācijai, vieglākie elementi uzpeldēja virspusē un, sastingstot, izveidoja Zemes garozu, bet smagākie - dzelzs un niķelis iegrima, veidojot kodolu. Radās arī Zemes magnētiskais lauks. Nesastingušie vieglākie elementi izveidoja mantiju. Tā izveidojās litosfēra.
Zemes garozu kopā ar mantijas augšējo daļu sauc par litosfēru.
Arī atmosfēras veidošanās notika diezgan ilgā laika posmā.
Atmosfēra ir Zemes gaisa apvalks, kas griežas kopā ar Zemi.
Sākumā atmosfēra sastāvēja no ūdeņraža un hēlija. Turpinoties aktīvai vulkāniskai darbībai, izdalījās, slāpeklis, metāns, ūdeņradis, ūdens tvaiks un ogļskābā gāze. Šo gāzu savienojumi bija ļoti indīgi. Nebija arī skābekļa. Zemes veidošanās procesā, uz planētu nepārtraukti krita meteorīti, kas saturēja ūdeni. Zemes virsmai atdziestot līdz +70°C, ūdens tvaiki kondensējās un izveidojās milzīgi lietus mākoņi. Sāka līt lietus. Miljoniem gadu laikā ūdens pārklāja Zemeslodes zemākās vietas. Radās milzīgs okeāns, kas klāja vairāk nekā 90% Zems virsmas. Izveidojās hidrosfēra.
Hidrosfēra ir Zemes ūdens apvalks, ko veido virszemes un pazemes ūdeņi.
Apmēram, pirms 3,8 miljardiem gadu, seklā okeāna piekrastē parādījās pirmie vienšūnas organismi - ciānbaktērijas. Tās uzņēma ogļskābo gāzi, bet izdalīja - skābekli (sākās fotosintēze). Tā rezultātā, atmosfērā sāka veidoties skābeklis, bet samazinājās ogļskābā gāze. Sākās biosfēras veidošanās.
Biosfēra ir dzīvo organismu kopums, kas aptver atmosfēras apakšējo daļu, hidrosfēru kā arī litosfēras augšējo daļu.
Pakāpeniski, pēc pāris miljardiem gadu, Zemei izejot vairākus attīstības posmus, izveidojās litosfēra, hidrosfēra, atmosfēra un biosfēra tāda, kādu mēs to pazīstam.
 
YCUZD_220926_4509_Sfēŗas.png
Zemes sfēras