Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes un mēness veidošanās Skolēns zina par Lielo sprādzienu, zvaigžņu, planētu un mēness rašanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās Skolēns zina, kā izveidojās litosfēra, hidrosfēra, atmosfēra un biosfēra.
3. Zemes ģeoloģiskā vēsture Skolēns zina Zemes dzīļu pētīšanas metodes, kā arī Zemes attīstības posmus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme un mēness 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina par Saules sistēmu un tās izcelšanos.
2. Planētu izvietojums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina planētu nosaukumus un to izvietojumu Saules sistēmā.
3. Planētas Saules sistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina planētu izvietojumu Saules sistēmā.
4. Jēdzieni par Visumu 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina jēdzienus par Visumu.
5. Debess ķermeņu izcelšanos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina par Zemes un Mēness izcelšanos.
6. Zemes sistēmu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns zina jēdzienus un faktus par Zemes sfēru veidošanos.
7. Zemeslodes apvalki 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina jēdzienus par Zemeslodes apvalkiem.
8. Procesi Zemes sfērās 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns spēj sakārtot informāciju par Zemes sfēru veidošanos.
9. Zemes ģeoloģiskā vēsture 1. izziņas līmenis zema 6 p. Skolēns zina Zemes attīstības posmus un notikumus, kas tajā laikā risinājušies. Kā arī zina, kādas metodes tiek izmantotas Zemes dzīļu pētīšanai.
10. Ēras 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni orientējas ģeohronoloģiskajā tabulā.
11. Definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi.
12. Zemes attīstības posmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina Zemes attīstības posmus, zina, kas ir ģeoloģiskā laika skala, ģeohronoloģiskā tabula. Skolēns zina kā lasīt ģeohronoloģisko tabulu.
13. Procesi dažādās ērās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina kā Zemes veidojusies un attīstījusies paleozojā, mezozojā un kainozojā.
14. Zemes ģeoloģiskās vēstures kopsavilkums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Skolēns zina definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas Citi vidēja 2 p. Skolēns zina gan definīcijas, gan faktus par Zemes sfēru veidošanos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā uz Zemes veidošās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība I 00:20:00 vidēja 6 p. Skolēns zina kā veidojusies Zeme, mēness, kā veidojušās Zemes sistēmas. Skolēns spēj orientēties ģeohronoloģiskajā tabulā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība II 00:40:00 vidēja 19 p. Skolens zina, kā veidojusies Saules sistēma un Zeme. Skolēns spēj noteikt planētas, zina, kā attīstījušās Zemes sfēras, zina Zemes attīstības vēsturi.