Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zemes un mēness veidošanās Skolēns zina par Lielo sprādzienu, zvaigžņu, planētu un mēness rašanos.
2. Zemes sistēmu veidošanās Skolēns zina, kā izveidojās litosfēra, hidrosfēra, atmosfēra un biosfēra.
3. Zemes ģeoloģiskā vēsture Skolēns zina Zemes dzīļu pētīšanas metodes, kā arī Zemes attīstības posmus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme un mēness 1. izziņas līmenis zema 1p. Skolēns zina par Saules sistēmu un tās izcelšanos.
2. Planētu izvietojums 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina planētu nosaukumus un to izvietojumu Saules sistēmā.
3. Planētas Saules sistēmā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina planētu izvietojumu Saules sistēmā.
4. Jēdzieni par Visumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina jēdzienus par Visumu.
5. Debess ķermeņu izcelšanos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina par Zemes un Mēness izcelšanos.
6. Zemes sistēmu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns zina jēdzienus un faktus par Zemes sfēru veidošanos.
7. Zemeslodes apvalki 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina jēdzienus par Zemeslodes apvalkiem.
8. Procesi Zemes sfērās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skolēns spēj sakārtot informāciju par Zemes sfēru veidošanos.
9. Zemes ģeoloģiskā vēsture 1. izziņas līmenis zema 6p. Skolēns zina Zemes attīstības posmus un notikumus, kas tajā laikā risinājušies. Kā arī zina, kādas metodes tiek izmantotas Zemes dzīļu pētīšanai.
10. Ēras 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni orientējas ģeohronoloģiskajā tabulā.
11. Definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi.
12. Zemes attīstības posmi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns zina Zemes attīstības posmus, zina, kas ir ģeoloģiskā laika skala, ģeohronoloģiskā tabula. Skolēns zina kā lasīt ģeohronoloģisko tabulu.
13. Procesi dažādās ērās 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns zina kā Zemes veidojusies un attīstījusies paleozojā, mezozojā un kainozojā.
14. Zemes ģeoloģiskās vēstures kopsavilkums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Skolēns zina definīcijas par Zemes veidošanās vēsturi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas Citi vidēja 2p. Skolēns zina gan definīcijas, gan faktus par Zemes sfēru veidošanos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā uz Zemes veidošās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība I 00:20:00 vidēja 6p. Skolēns zina kā veidojusies Zeme, mēness, kā veidojušās Zemes sistēmas. Skolēns spēj orientēties ģeohronoloģiskajā tabulā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā uz Zemes veidojušās Zemes sistēmas un attīstījusies dzīvība II 00:40:00 vidēja 19p. Skolens zina, kā veidojusies Saules sistēma un Zeme. Skolēns spēj noteikt planētas, zina, kā attīstījušās Zemes sfēras, zina Zemes attīstības vēsturi.