STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Uzdevumi

1. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 1

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 6

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 7

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 8

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 9

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 2

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 5

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 6

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 7

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 8

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 11

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 13

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 15

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 16

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 17

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 18

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 2

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 3

Grūtības pakāpe: zema

1
25. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 4

Grūtības pakāpe: zema

1
26. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 5

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 7

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 8

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem