STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 1 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
2. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 2 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
3. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
4. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
5. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
6. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 6 1. izziņas līmenis zema 2 p. Grupē migrācijas piemērus pēc migrācijas veida.
7. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 7 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
8. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 8 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
9. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
10. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā.
11. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā.
12. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
13. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 6 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
14. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
15. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
16. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 11 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
17. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā
18. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā.
19. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 16 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina migrācijas saldo.
20. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 17 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina migrācijas saldo.
21. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina migrācijas saldo.
22. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
23. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
24. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
25. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
26. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
27. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 7 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.
28. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 3 Citi augsta 3 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
2. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 4 Citi augsta 4 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
3. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 9 Citi vidēja 3 p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
4. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 10 Citi vidēja 2 p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
5. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 12 Citi vidēja 2 p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
6. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 14 Citi vidēja 2 p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā
7. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 6 Citi vidēja 3 p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.
8. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 9 Citi augsta 4 p. Skaidro etniskā sastāva izmaiņu cēloņus Latvijā.