Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 1 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
2. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 2 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
3. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
4. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 4 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
5. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro migrācijas procesus raksturojošus jēdzienus.
6. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 6 1. izziņas līmenis zema 2p. Grupē migrācijas piemērus pēc migrācijas veida.
7. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 7 3. izziņas līmenis augsta 4p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
8. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 8 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
9. Migrācija, tās veidi un ietekmējošie faktori 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina migrācijas procesus ietekmējošos faktorus.
10. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā.
11. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka nozīmīgākās starptautiskās migrācijas plūsmas pasaulē un Eiropā.
12. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
13. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 6 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
14. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
15. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
16. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 11 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
17. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā
18. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā.
19. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 16 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķina migrācijas saldo.
20. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 17 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina migrācijas saldo.
21. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina migrācijas saldo.
22. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
23. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
24. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
25. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
26. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta etniskā sastāva izmaiņas Latvijā dažādos laika posmos.
27. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 7 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.
28. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 3 Citi augsta 3p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
2. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 4 Citi augsta 4p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
3. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 9 Citi vidēja 3p. Nosaka nozīmīgākās ienākošās un izejošās starptautiskās migrācijas plūsmas Latvijā.
4. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 10 Citi vidēja 2p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
5. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 12 Citi vidēja 2p. Skaidro ienākošās un izejošās migrācijas cēloņus Latvijā.
6. Starptautiskā un iekšzemes migrācija Latvijā 14 Citi vidēja 2p. Nosaka nozīmīgākās iekšzemes migrācijas plūsmas Latvijā
7. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 6 Citi vidēja 3p. Apraksta un skaidro etniskā sastāva ģeogrāfiskās atšķirības Latvijā.
8. Etniskā sastāva izmaiņas Latvijā 9 Citi augsta 4p. Skaidro etniskā sastāva izmaiņu cēloņus Latvijā.