Teorija

Uzdevumi

1. Ūdens aprite

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Baltijas jūras attīstības stadijas

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Okeāni un to daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ūdens sadalījums un aprite

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Okeāni

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Jūras, salas, šaurumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Ūdens un tā aprite

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Jēdzieni par ūdens apriti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Jūras, salas, līči

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Ūdens riņķojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pasaules okeāns kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Baltijas jūras karte

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Definīcijas

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Ūdens aprite, okeāni un to daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem