Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Hidrosfēras un ūdens aprite Skolēns zina ūdens riņķojuma norisi un nozīmi.
2. Pasaules okeāns un tā daļas Skolēns zina par pasaules okeānu un tā daļām
3. Baltijas jūra Skolēns zina Baltijas jūras attīstības stadijas. Skolēns zina jūras par jūras un sauszemes mijiedarbību.
4. Okeānu ūdens temperatūra, sāļums Skolēns zina, ka ūdens temperatūra atkarīga no ģeogrāfiskā platuma un dziļuma. Skolēns zina par okeāna ūdens sāļumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens aprite 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina, kā ūdens aprite sasaista visas hidrosfēras daļas un Zemes sfēras.
2. Baltijas jūras attīstības stadijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēns zina Baltijas jūras attīstības stadijas, kā arī notiekošos procesus katrā no šīm stadijām.
3. Okeāni un to daļas 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina jēdzienus un faktus par Pasaules okeānu.
4. Ūdens sadalījums un aprite 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina faktorus, kas ietekmē iztvaikošanu, kā arī ūdens aprites procesa norisi.
5. Okeāni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns zina jūru, līču, salu un šaurumu izvietojumu okeānos.
6. Jūras, salas, šaurumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina jēdzienus
7. Ūdens un tā aprite 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina jēdzienus un ūdens īpašības.Skolēns prot izvēlēties pareizo vārdu.
8. Jēdzieni par ūdens apriti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina jēdzienus par ūdens apriti.
9. Jūras, salas, līči 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina jūras, salas, līčus.
10. Ūdens riņķojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina dabas elementus, kuri iesaistīti ūdens apritē.
11. Pasaules okeāns kartē 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns zina ģeogrāfisko objektu atrašanos kartē.
12. Baltijas jūras karte 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns prot atrast objektus kartē.
13. Definīcijas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Skolēns zina definīcijas un prot izvērtēt to pareizību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāns un tā daļas Citi vidēja 3 p. Skolēns zina jēdzienus par pasaules okeānu un tā daļām.
2. Krasta erozija Citi vidēja 3 p. Skolēns zina par viļņu darbību piekrastē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens aprite, okeāni un to daļas 00:20:00 vidēja 11 p. Skolēns zina par ūdens apriti un tās nozīmi. Zina jēdzienus, jūras, līčus, salas, pussalas, šaurumus un prot tos atrast kartē.Zina erozijas procesus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens aprite, Pasaules okeāns, Baltjas jūra 00:40:00 vidēja 23 p. Skolēns zina ūdens riņķojuma norisi dabā. Zina kas ir pasaules okeāns, kā vienota ūdens sistēma, kas ir Baltijas jūra un tās veidošanās posmus.