Uzdevumi

1. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 1

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 2

Grūtības pakāpe: zema

1,5
3. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 3

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 4

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
5. Pasaules okeāna kustība 1

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pasaules okeāna kustība 6

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pasaules okeāna kustība 7

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pasaules okeāna kustība 8

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Pasaules okeāna kustība 9

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
10. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 2

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 5

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 6

Grūtības pakāpe: augsta

2,5

Materiāli skolotājiem