Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 1 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina pasaules okeāna daļas.
2. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 2 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Zina pasaules okeāna daļas.
3. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
4. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 4 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
5. Pasaules okeāna kustība 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules okeāna kustību veidus.
6. Pasaules okeāna kustība 6 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
7. Pasaules okeāna kustība 7 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
8. Pasaules okeāna kustība 8 1. izziņas līmenis augsta 1p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
9. Pasaules okeāna kustība 9 3. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Skaidro okeāna straumju veidošanos un kustību Pasaules okeānā.
10. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus.
11. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 5 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
12. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 6 3. izziņas līmenis augsta 2,5p. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 5 Citi vidēja 2p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
2. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 6 Citi vidēja 2p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
3. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 7 Citi augsta 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
4. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 8 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
5. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 9 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
6. Pasaules okeāna kustība 2 Citi zema 2p. Skaidro plūdmaiņas norisi.
7. Pasaules okeāna kustība 3 Citi vidēja 4p. Skaidro plūdmaiņas norisi.
8. Pasaules okeāna kustība 4 Citi vidēja 2p. Skaidro viļņu veidošanos.
9. Pasaules okeāna kustība 5 Citi vidēja 2p. Skaidro viļņu veidošanos.
10. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 1 Citi vidēja 2p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
11. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 3 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
12. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 4 Citi augsta 2p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus.
13. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 7 Citi vidēja 2p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.