Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 1 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina pasaules okeāna daļas.
2. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 2 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Zina pasaules okeāna daļas.
3. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
4. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 4 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
5. Pasaules okeāna kustība 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules okeāna kustību veidus.
6. Pasaules okeāna kustība 6 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
7. Pasaules okeāna kustība 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
8. Pasaules okeāna kustība 8 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina lielākās okeāna straumes Pasaules okeānā.
9. Pasaules okeāna kustība 9 3. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Skaidro okeāna straumju veidošanos un kustību Pasaules okeānā.
10. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus.
11. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 5 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
12. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 6 3. izziņas līmenis augsta 2,5 p. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 5 Citi vidēja 2 p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
2. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 6 Citi vidēja 2 p. Raksturo Pasaules okeāna daļas pēc kritērijiem.
3. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 7 Citi augsta 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
4. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 8 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
5. Pasaules okeāns un tā raksturiezīmes 9 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības dažādās Pasaules okeāna vietās.
6. Pasaules okeāna kustība 2 Citi zema 2 p. Skaidro plūdmaiņas norisi.
7. Pasaules okeāna kustība 3 Citi vidēja 4 p. Skaidro plūdmaiņas norisi.
8. Pasaules okeāna kustība 4 Citi vidēja 2 p. Skaidro viļņu veidošanos.
9. Pasaules okeāna kustība 5 Citi vidēja 2 p. Skaidro viļņu veidošanos.
10. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 1 Citi vidēja 2 p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
11. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 3 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos Pasaules ūdeņu piesārņojuma cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.
12. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 4 Citi augsta 2 p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus.
13. Pasaules ūdeņu piesārņojums un aizsardzība 7 Citi vidēja 2 p. Iegūst informāciju par ūdenstilpes izmaiņām un nosaka izmaiņu cēloņus. Skaidro ūdenstilpes izmaiņu cēloņus ietekmi uz apkārtējo teritoriju un iedzīvotājiem.