Teorija

Uzdevumi

1. Ķīmijas priekšmets

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Vielas un ķermeņi

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vielu fizikālās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vielu ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pētnieciskā darbība ķīmijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Ķīmijas vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Iekšējās kārtības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Bīstamība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Drošības etiķete

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Laboratorijas trauki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vielas un ķermeņi

Grūtības pakāpe: zema

7
2. Ķīmija kā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Ķīmijas vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Ķīmijas laboratorija

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Metodiskie materiāli