Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības 2p.
2. Pētnieciskā darbība ķīmijā 1p.
3. Organiskas un neorganiskas vielas 1p.
4. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 1p.