Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ķīmijas priekšmets 3p.
2. Vielas un ķermeņi 2p.
3. Atomi 1p.
4. Priekšmeti 1p.