Drošības tehnikas noteikumi, strādājot ar metālisko nātriju un kāliju:
 1. Metāliskais nātrijs un kālijs enerģiski reaģē ar ūdeni, bet izdalītais ūdeņradis sakarstot uzliesmo ar sprādzienu. Tāpēc darbos ar metālisku kāliju un nātriju jāievēro sevišķa piesardzība.
 2. Nedrīkst pieļaut šo metālu saskari ar ūdeni, mitriem priekšmetiem, kā arī ar hloru saturošiem organiskiem šķīdinātājiem un cietu ogļskābo gāzi (sauso ledu).
 3. Visi darbi ar metālisko nātriju un kāliju veicami velkmes skapī virs kivetēm, izmantojot aizsargacenes un cimdus un izvairoties no ūdens un karstuma.
 4. Aizliegts strādāt ar sārmu metāliem, ja kabinetā augsts gaisa mitrums.
 5. Metāliskais nātrijs un kālijs glabājami tumšās stikla pudelēs ar pieslīpētiem stikla aizbāžņiem atūdeņotā petrolejā, parafīnā vai transformatoru eļļā, pudelēm savukārt jāatrodas metāla kastē ar smiltīm.
 6. Izņemot šos metālus no traukiem, ievietojot mēģenēs vai aparātos, jālieto sausas pincetes vai tīģeļknaibles. Petroleju, parafīnu vai transformatoru eļļu no metālu virsmas noņem ar filtrpapīru.
 7. Metālus griezt uz filtrpapīra ar sausu asu nazi. Pirmajai griešanai jānotiek zem transformatoru eļļas petrolejas, lai noņemtu metālam peroksīdu kārtiņu, jo, peroksīdu kārtiņai nākot saskarē ar metālu un gaisa skābekli, var izsaukt sprādzienu.
 8. Atlikumi (atgriezumi), kāliju un nātriju tīrot, jāsavāc speciālā traukā ar petroleju un dienas beigās jāiznīcina. Šo atgriezumu uzkrāšana uz nākošo dienu aizliegta.
 9. Metāliskā nātrija vai kālija atlikumus izmest izlietnē vai papīrgrozā aizliegts.
 10. Līdz 2 gramiem lielus kālija un nātrija gabalus iznīcina, izšķīdinot tos nelielām porcijām etilspirtā, bet iegūto šķīdumu izlejot kanalizācijā.
 11. Iekārtas un traukus, kuros konstatē metāliskā nātrija un kālija klātbūtni, vispirms izmazgā ar etilspirtu, kamēr metāli izšķīst, bet pēc tam mazgā ar ūdeni.
 12. Degošais nātrijs un kālijs jādzēš ar pulverveida ugunsdzēšamo aparātu, sausām smiltīm, sausu magnēziju vai azbesta plāksni.
 13. Aizliegts dzēšanai lietot ūdeni, putu ugunsdzēšamos aparātus un ogļskābes aparātus.