Galvenie noteikumi drošības tehnikā, izpildot darbus ar skābēm un sārmiem:
 1. Galvenie skābju un citu agresīvu šķidrumu daudzumi jāglabā speciālās šim nolūkam paredzētās telpās.
 2. Skābju un citu agresīvu šķidrumu pārliešanai no baloniem mazāka izmēra pudelēs jāizmanto sifons, kuram par spiediena avotu kalpo gumijas balons ar caurulīti vai rokas sūkni. Izmantot elektriskos sūkņus aizliegts.
 3. Koncentrētu, kūpošu skābju — slāpekļskābes, sālsskābes, kā arī amonjaka ūdens — pārliešana jāveic piesardzīgi, lai nesaindētos.
 4. Pudeles (baloni) ar reaktīviem jānovieto klūdziņu grozos vai citā tarā, kas nodrošina to drošu transportēšanu.
 5. Nedrīkst pacelt un pārnest pudeles (balonus) ar skābi vai citiem agresīviem šķidrumiem, ņemot tikai aiz pudeles kakla.
 6. Laboratorijā atnestie reaktīvi jānovieto tiem speciāli paredzētajās vietās.
 7. Koncentrētas skābes atšķaidot ar ūdeni, skābe lejama ūdenī, nevis otrādi, pastāvīgi maisot. Pielejot ūdeni koncentrētai skābei (sevišķi sērskābei), šķidrums sevišķi spēcīgi sakarst un uzvārās, bet izšļakstoties var izsaukt apdegumus.
 8. Atšķaidot koncentrētas skābes vai sajaucot šķidrumus, kur novērojama siltuma izdalīšanās, vienmēr jālieto plānsienu stikla trauki vai plānsienu porcelāna trauki.
 9. Nedrīkst liet karstus vai siltus šķidrumus biezsienu traukos vai aparātos (piemēram, Kipa aparātā) un pēc tam pieliet koncentrētu sērskābi.
 10. Lai izvairītos no saindēšanās un mutes dobuma apdegumiem, aizliegts pipetēs ar muti ievilkt agresīvus šķidrumus, skābes un sārmus. Jālieto pipetes ar paplašinājumiem un gumijas balonu.
 11. Strādājot ar sārmiem un skābēm, jālieto gumijas cimdi, aizsargbrilles un citi individuālie aizsardzības līdzekļi.
 12. Aizliegts lietot koncentrētu sērskābi eksikatoros kā ūdens atņēmēju vielu.
 13. Cietus sārmus šķīdina porcelāna traukos, iemetot tos nelielām porcijām ūdenī un pastāvīgi maisot. Sārma gabaliņus ņem ar pinceti.
 14. Lielie sārma gabali jāsagriež mazākos, obligāti lietojot aizsargbrilles un gumijas cimdus.
 15. Izlietotās skābju un sārmu paliekas jāsavāc katru atsevišķā traukā un pēc neitralizācijas jāizlej izlietnē.
 16. Uz grīdas vai galdiem izlietās skābes tūlīt jāapkaisa ar smiltīm, jāneitralizē un pēc tam jāsatīra.
 17. Avārijas gadījumos (saplīsa aparāts, skalotne ar agresīvu šķidrumu), kad sāk izdalīties lielos daudzumos indīgas gāzes vai tvaiki, skolēni steidzīgi izvedami no kabineta, bet pēc tam jāsāk likvidēt avārijas sekas, pielietojot gāzmasku un citus aizsardzības līdzekļus.