Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Iekšējās kārtības noteikumi ķīmijas laboratorijā 1p.
2. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 1p.
3. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā 1p.
4. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 1p.
5. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 1p.
6. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 1p.
7. Bīstamība 1p.
8. Drošības etiķete 1p.
9. Laboratorijas trauki 1p.
10. Laboratorijas trauki 1p.