Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķīmijas priekšmets Ieskats par ķīmijas priekšmetu
2. Vielas un ķermeņi Vielas un ķermeņi
3. Vielu ķīmiskās pārvērtības Vielu ķīmiskās pārvērtības
4. Vielu fizikālās pārvērtības Vielu fizikālās pārvērtības
5. Organiskā un neorganiskā ķīmija Organiskā un neorganiskā ķīmija
6. Organiskās un neorganiskās vielas Organisko un neorganisko vielu pazīmes
7. Pētnieciskā darbība ķīmijā Pētnieciskā darbība ķīmijā, pētījuma posmi
8. Ķīmijas vēsture Ķīmijas attīstības vēsture
9. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju Latvijas ievērojamākie ķīmiķi
10. Pasaules ievērojamākie ķīmiķi Pasaules ievērojamākie ķīmiķi
11. Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā Iekšējās kartības noteikumi ķīmijas laboratorijā
12. Drošības tehnikas noteikumi Drošības tehnikas noteikumi, izpildot laboratorijas darbus ķīmijas laboratorijā
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Drošības noteikumi, strādājot ar skābēm un bāzēm
14. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Darba drošības noteikumi, strādājot ar metālisko nātriju un kāliju
15. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā Drošības tehnika, strādājot ar organiskajiem šķīdinātājiem
16. Bīstamība Ķīmisko vielu marķējums, bīstamības simboli
17. Bīstamība Bīstamības lapas, bīstamības klasifikācija
18. Laboratorijas trauki Ķīmiskās laboratorijas trauki
19. Laboratorijas trauki II Laboratorijas trauki, turpinājums
20. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā Darba paņēmieni, veicot ķīmiskos eksperimentus

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas priekšmets 1. izziņas līmenis zema 3p. Ķīmija kā zinātne un tās apakšnozares
2. Vielas un ķermeņi 1. izziņas līmenis zema 2p. Jēdzieni viela un ķermenis
3. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības
4. Vielu fizikālās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielu fizikālās un ķīmiskās pārvērtības
5. Vielu ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielu ķīmiskās pārvērtības
6. Pētnieciskā darbība ķīmijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pētnieciskā darbība ķīmijā, pētījuma posmi
7. Ķīmijas vēsture 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķīmijas attīstības vēsture līdz 16. gs.
8. Ievērojamākie ķīmiķi, kas saistīti ar Latviju 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar Latviju saistītu ķīmiķu sasniegumi ķīmijas vēsturē
9. Iekšējās kārtības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Iekšējās kārtības noteikumi ķīmijas laboratorijā
10. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vispārējie darba drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā
11. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba drošības noteikumi, strādājot ar metālisko nātriju un kāliju
12. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības noteikumi, strādājot ar skābēm un bāzēm
13. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drošības tehnika, strādājot ar organiskajiem šķīdinātājiem
14. Bīstamība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bīstamības simbolu atpazīšana
15. Drošības etiķete 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu nolasīšana no etiķetes
16. Laboratorijas trauki 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Laboratorijas trauku atpazīšana pēc zīmējuma
17. Darba paņēmieni ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darba paņēmieni, veicot ķīmiskos eksperimentus
18. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārvērtību atpazīšana pēc attēla

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organiskas un neorganiskas vielas Citi vidēja 1p. Organisku un neorganisku vielu atpazīšana
2. Priekšmeti Citi zema 1p. Ķermeņu veidošana no vielām
3. Laboratorijas trauki Citi vidēja 1p. Laboratorijas trauku atpazīšana pēc apraksta

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas un ķermeņi 00:10:00 zema 7p. Izpratne par jēdzieniem viela un ķermenis
2. Ķīmija kā zinātne 00:16:00 vidēja 5p. Vielu pārvērtības, ķīmijas apakšnozares
3. Ķīmijas vēsture 00:00:00 vidēja 2p. Ļoti īss tests par ķīmijas vēsturi un ievērojamākajiem Latvijas ķīmiķiem
4. Ķīmijas laboratorija 00:20:00 vidēja 10p. Tests pirms laboratorijas darba. Iekšējie kārtības un drošības noteikumi. Laboratorijas piederumi.