Neorganiskā ķīmija pēta ķīmiskos elementus, to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus.
Neorganisko savienojumu daudzveidība:
 • Diborāna molekula ar īpašām trīscentru saitēm
  1.png
   
 • Cēzija hlorīda kristāls ar regulāru struktūru
  2.png
   
 • Ciklopentadienildzelzs karbonila dimērs - metālorganisks savienojums. Tiem piemīt kā organisku, tā neorganisku savienojumu īpašības.
  3.png
   
 • Polidimetilsiloksāns jeb silikons, ko lieto krūšu implantiem
  4.png
   
 • Grubsa katalizators, par kura atklāšanu Roberts Grubss saņēma 2005. gada Nobela prēmiju ķīmijā
  5.png
   
 • Ceolīti, kurus izmanto kā molekulāros sietus
  6.png
   
 • Vara (II) acetāts - viela ar neparastām diamagnētiskām īpašībām
  7.png
   
Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta organiskās vielas (oglekli saturošas vielas) un to reakcijas.
Par organiskām vielām netiek uzskatīti karbonāti, karbonili, karbīdi, cianāti, cianīdi un rodanīdi (cianosulfīdi). Ogleklis ir izplatītākais elements, kas spēj veidot stabilas ķīmiskās saites ar citiem oglekļa atomiem. Visas organiskās vielas satur oglekli, taču ne visas oglekli saturošās vielas ir organiskās vielas.
 
Par vērtību sauc elementu atomu spēju pievienot vai aizvietot noteiktu skaitu ūdeņraža atomu vai vienvērtīga elementa atomu. Ogleklis organiskajos savienojumos ir četrvērtīgs.
  
Organiskos savienojumus iedala:
 • Necikliskos savienojumos
  propans_sais_str_f.PNG
  (Propāns)
   
 • Cikliskos savienojumos
  Benzols.PNG
  (Benzola gredzens)
    
Necikliskie savienojumi iedalās 2 grupās:
 • Taisnās virknes
  propans_sais_str_f.PNG
   
 • Sazarotās virknes
  metilpropans.PNG
  
Organiskajos savienojumos starp oglekļa atomiem var būt:
 • Vienkāršas saites
  vienk_saite.PNG
   
 • Divkāršas saites
  divkarsa_saite.PNG
   
 • Trīskāršas saites
  triskarsa_saite.PNG
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Inorganic-montage.png