Teorija

Neorganiskā ķīmija pēta ķīmiskos elementus, to veidotās vienkāršās vielas un savienojumus.
Neorganisko savienojumu daudzveidība:
 • Diborāna molekula ar īpašām trīscentru saitēm
  1.png
   
 • Cēzija hlorīda kristāls ar regulāru struktūru
  2.png
   
 • Ciklopentadienildzelzs karbonila dimērs - metālorganisks savienojums. Tiem piemīt kā organisku, tā neorganisku savienojumu īpašības.
  3.png
   
 • Polidimetilsiloksāns jeb silikons, ko lieto krūšu implantiem
  4.png
   
 • Grubsa katalizators, par kura atklāšanu Roberts Grubss saņēma 2005. gada Nobela prēmiju ķīmijā
  5.png
   
 • Ceolīti, kurus izmanto kā molekulāros sietus
  6.png
   
 • Vara (II) acetāts - viela ar neparastām diamagnētiskām īpašībām
  7.png
   
Organiskā ķīmija ir ķīmijas nozare, kas pēta organiskās vielas (oglekli saturošas vielas) un to reakcijas.
Par organiskām vielām netiek uzskatīti karbonāti, karbonili, karbīdi, cianāti, cianīdi un rodanīdi (cianosulfīdi). Ogleklis ir izplatītākais elements, kas spēj veidot stabilas ķīmiskās saites ar citiem oglekļa atomiem. Visas organiskās vielas satur oglekli, taču ne visas oglekli saturošās vielas ir organiskās vielas.
 
Par vērtību sauc elementu atomu spēju pievienot vai aizvietot noteiktu skaitu ūdeņraža atomu vai vienvērtīga elementa atomu. Ogleklis organiskajos savienojumos ir četrvērtīgs.
  
Organiskos savienojumus iedala:
 • Necikliskos savienojumos
  taisnavirkne,necikliskie.png
  (Propāns)
   
 • Cikliskos savienojumos
  cikliskie.png
  (Benzola gredzens)
    
Necikliskie savienojumi iedalās 2 grupās:
 • Taisnās virknes
  taisnavirkne,necikliskie.png
   
 • Sazarotās virknes
  sazarotavirkne.png
 
Organiskajos savienojumos starp oglekļa atomiem var būt:
 • Vienkāršas saites
  parastāssaites taisnā virkne.png
   
 • Divkāršas saites
  dubultāsaite.png
   
 • Trīskāršas saites
  trīsksaite.png
 
Atsauce:
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Inorganic-montage.png