Iekšējās kārtības noteikumi ķīmijas kabinetā:
 1. Katram skolēnam kabinetā ir noteikta vieta, kuru bez skolotāja atļaujas nedrīkst mainīt.
 2. Skolēni pēc vietu ieņemšanas pārbauda kārtību un, ja kas nav kārtībā, ziņo skolotājam.
 3. Aizliegts bez skolotāja atļaujas rīkoties ar ķimikālijām, ierīcēm, piederumiem.
 4. Strādājot praktiskus un laboratorijas darbus, sākt strādāt tikai tad, kad ir skaidrs, kas jādara, jānovēro, jānosaka.
 5. Strādājot lieto tikai tos vielu daudzumus, kādus norādījis skolotājs vai instruktors. Ja instrukcijas nav, vielai jābūt apmēram zirņa lielumā, bet šķīdumu ņem 1 ml.
 6. Ņemot vielas, katru reizi jāpārbauda, vai paņemtais trauks satur vajadzīgo vielu. Tad trauku attaisa un, turot ar uzrakstu uz augšu, ielej vai ieber vajadzīgo vielas daudzumu. Nedrīkst sajaukt traukiem aizbāžņus.
 7. Ja viela paņemta par daudz vai nepareizi, nedrīkst liet vai bērt atpakaļ, bet tā ir jāizlej vai jāizber.
 8. Darba laikā nedrīkst sarunāties balsī un traucēt citus strādāt. Ja skolotājs dod norādījumus visai klasei, darbs jāpārtrauc un jāklausās.
 9. Pēc katra mēģinājuma jāsakārto darba vietu un tikai tad jāveic pieraksti.
 10. Karsējot mēģeni ar šķidrumu, sākt karsēt mēģenes virsējo slāni. Nevērst mēģenes vaļējo galu pret sevi vai citiem. Karsējot cietas vielas, ievērot dotos norādījumus.
 11. Gāzes ost pareizi, piesardzīgi. Bez atļaujas neko negaršot un nepiedāvāt citiem.
 12. Neko nemest izlietnēs.
 13. Skolēni materiāli atbild par ļaunprātīgi viņu rīcībā esošo mēbeļu, kabinetā esošo mācību tehnisko līdzekļu, aparātu, uz galdiem novietoto priekšmetu un grāmatu sabojāšanu.
 14. Stundai beidzoties, skolēni sakārto savu darba vietu. Dežurants pārbauda darba vietu kārtību un pārbaudes rezultātus ziņo skolotājam.
 15. Stundai beidzoties, skolēni atstāj kabinetu.
Svarīgi!
Mācoties un strādājot ķīmijas kabinetā, stingri ievēro visus darba drošības tehnikas noteikumus! Tas nepieciešams, lai saglabātu veselību un dzīvību!