Teorija

Uzdevumi

1. Agregātstāvoklis

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Blīvuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Tilpuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Dielektriķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Fizikālo īpašību analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

8
8. Fizikālās pārvērtības

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Vieglie metāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Smagie metāli

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Apskats par vielas fizikālajām īpašībām

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem