Siltumvadītspēja apraksta siltuma daudzumu, kas izplūst caur vienu vienību materiāla virsmas vienā laika vienībā, kad uz to iedarbojas temperatūras gradients.
Siltumvadītspējas mērvienība SI sistēmā ir \(\mathrm{W / (m\cdot K)}\) (vati / metri * kelvini).
Svarīgi!
SI jeb Starptautiskā mērvienību sistēma  ir izplatītākā mērvienību sistēma. Tā tika izveidota no MKS sistēmas (metrs-kilograms-sekunde), nevis no vecākās CGS (centimetrs-grams-sekunde) sistēmas. SI sistēmas mērvienību definīcijas dažkārt tiek precizētas. SI sistēmu mēdz saukt arī par metrisko sistēmu.
Siltumvadītspēja ir īpašība, kas apraksta semistatisku procesu. Aprēķinos temperatūras gradients tiek pieņemts par konstantu. Tiklīdz temperatūra sāk mainīties, tiek izmainīts arī temperatūras gradients. Tādēļ ir ļoti sarežģīti kaut cik ticami noteikt siltumvadītspējas koeficientu. Pieņemami precīzi siltumvadītspējas mērījumi var tikt veikti tikai laboratorijas apstākļos, izmantojot sarežģītas metodes.
Svarīgi!
Siltumvadītspēja ir tieši atkarīga no materiāla siltumietilpības un termiskās noturības.
a) Siltumu labi vada metāli:
Piemērs:
zelts, sudrabs, varš
b) Citas vielas slikti vada siltumu:
Piemērs:
ļoti slikti siltumu vada gaiss un citas gāzes
Dažu materiālu siltumvadītspēja:
 
 YCUZD_170323_5026_17.svg 
Atsauce:
http://www.angelfire.com/folk/privatmaja/wmk.html