Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Agregātstāvoklis Agregātstāvokļa raksturojums
2. Smarža, garša, krāsa Smaržas, garšas, krāsas raksturojums
3. Kušanas temperatūra Vielu kušanas temperatūras raksturojums
4. Viršanas temperatūra Viršanas temperatūras raksturojums
5. Blīvums Blīvuma aprēķināšana un īpašības
6. Elektrovadītspēja Viss par elektrovadītspēju
7. Siltumvadītspēja Siltumvadītspējas apraksts
8. Fāzu stāvokļa diagramma Fāzu stāvokļa diagrammas raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Agregātstāvoklis 1. izziņas līmenis zema 1p. Agregātstāvokļa noteikšana
2. Blīvuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Blīvuma aprēķināšana
3. Masas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Masas aprēķināšana
4. Tilpuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tilpuma aprēķināšana
5. Fizikālās īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārbauda skolēna zināšanas atpazīt un izdalīt vielas fizikālās īpašības.
6. Dielektriķi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dielektriķu atpazīšana
7. Fizikālo īpašību analīze 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Savienojuma fizikālo īpašību atpazīšana
8. Sublimācija 1. izziņas līmenis zema 1p. Sublimācijas atpazīšana
9. Vieglie metāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vieglo metālu atpazīšana
10. Smagie metāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Smago metālu atpazīšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana (2016) Citi vidēja 1p. Atpazīst ūdens ķīmisko pārvērtību. (Standarta prasība: 7.18.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fizikālo īpašību analīze Citi vidēja 9p. Savienojuma fizikālo īpašību atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apskats par vielas fizikālajām īpašībām 00:00:00 vidēja 16p. Apskats par vielas fizikālajām īpašībām