Teorija

Uzdevumi

1. Vai plūst elektriskā strāva?

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Elektrība

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Atoms. Elektroni. Joni. Izpratnes jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Elektriskais spriegums. Sprieguma atbilstība dažādām ierīcēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Elektriskā sprieguma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Strāvas stiprums elektriskajās ierīcēs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Strāvas stipruma mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Strāvas stiprums I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Strāvas stiprums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Elektriskā pretestība I

Grūtības pakāpe: zema

3
12. Elektriskā pretestība II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Elektriskā pretestība III

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Īpatnējā pretestība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Īpatnējā pretestība II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Īpatnējā pretestība III

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: augsta

6

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 11. uzdevums 2018.g.

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1.daļas_8.uzdevums 2017.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1.daļas 14.,15.uzdevums 2015.g

Grūtības pakāpe: zema

2
4. 1. daļas 12. uzdevums 2018.g.

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Atoms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Elektriskais spriegums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Metodiskie materiāli