Elektriskā strāva ir lādētu daļiņu virzīta kustība.
Elektriskā strāva plūst tikai elektrības vadītājos. Metālos elektrisko strāvu rada brīvie elektroni. Savukārt šķidrumos strāvu vada pozitīvie un negatīvie joni.
Svarīgi!
Lai varētu rasties strāva, vielā vai materiālā ir jābūt elektriski lādētām daļiņām, kas spēj pārvietoties.
Lai lādētās daļiņas pārvietotos noteiktā virzienā ir vajadzīgs spēks, kas darbojas uz šīm daļiņām. Šo spēku rada strāvas avots. Strāvas avota radītais spēks ir atkarīgs no elektriskā sprieguma.
 
Kas ir elektriskais spriegums? Salīdzinām spriegumu ar upes straumi. Straume arī ir plūsma, kura pastāv, jo ūdens tek no augstākas vietas uz zemāku (pastāv augstuma starpība). Šī starpība nodrošina upes kritumu un uztur upes tecējumu visā tās garumā.

Līdzīgi darbojas elektriskās strāvas avots, piemēram, galvaniskais elements. Galvaniskam elementam ir divi poli: plus (\(+\)) un mīnus (\(-\)) pols. Negatīvi lādētā polā uzkrājas brīvie elektroni, bet pozitīvi lādētā polā ir elektronu trūkums. Tādā veidā pastāv lādiņu koncentrācijas starpība. Šī starpība starp abiem galvaniskā elementa poliem rada elektrisko spriegumu.

Katrā strāvas avotā tiek veikts darbs, lai atdalītu pozitīvos un negatīvos lādiņus, kuri uzkrājas strāvas avota polos.
Piemēram, baterijās un akumulatoros lādiņi sadalās ķīmisko reakciju dēļ, savukārt fotoelementos lādiņu sadalīšanos izraisa gaismas enerģija.
Elektriskais spriegums raksturo elektriskā lauka spēju veikt darbu.
Lādētās daļiņas var pārvietoties vadītājos tikai tad, kad izveidota noslēgta elektriskā ķēde.
 
Secinājums:
1. Elektriskajā ķēdē plūst strāva, ja tajā ir strāvas avots.
2. Elektriskā ķēde ir noslēgtā.
3. Jo lielāks strāvas avota elektriskais spriegums, jo lielāku darbu veic lādēto daļiņu plūsma.
Elektrisko spriegumu apzīmē ar burtu \(U\) un mēra voltos V. Spriegumu mēra ar voltmetru.
Piemērs:
Strāvas avots
Spriegums
 Baterijas \(1,5\) V - \(4,5\) V
 Automašīnas akumulators \(12\) V - \(24\) V
 Elektriskais tīkls \(220\) V / \(380\) V
 Augstsprieguma elektrolīnija \(20\ 000\) V - \(330\ 000\) V
 Starp negaisa mākoņiemlīdz \(100\ 000\ 000\) V

Interesanti: elektriskais zutis rada spriegumu līdz \(500\) V.
Svarīgi!
Spriegums, kas lielāks par \(36\) V, ir bīstams cilvēkam!
Shutterstock_653521885_high voltage sign_zīme augsts spriegums.jpg
 
Noskaties, ko par spriegumu stāsta Mācību video!