Teorija

Elektriskā strāva ir lādētu daļiņu virzīta kustība.
Elektriskā strāva plūst elektrības vadītājos. Piemēram, metālos elektrisko strāvu rada brīvie elektroni, šķidrumos tie ir pozitīvie un negatīvie joni.

Lai varētu rasties strāva, vielā ir jābūt elektriski lādētām daļiņām, kas spēj pārvietoties.
 
Brīvie elektroni un joni paši no sevis nevar pārvietoties, tāpēc ir vajadzīgs spēks, kas darbojas uz šīm daļiņām. Šo spēku izraisa strāvas avots, kuru raksturo elektriskais spriegums.
 
To, kas ir elektriskais spriegums, palīdz noskaidrot līdzība ar upes straumi. Straume arī ir plūsma. Tā pastāv tikai tāpēc, ka ūdens tek no augstākas vietas uz zemāku. No iztekas līdz ietekai pastāv augstuma starpība. Šī starpība nodrošina upes kritumu un uztur upes tecējumu visā tās garumā. Var teikt, ka upes iztekas un ietekas augstumu starpība ir sava veida spriegums.

Līdzīgi darbojas elektriskās strāvas avots, piemēram, baterija. Baterijai ir divi poli: plus (+) un mīnus (-) pols. Mīnus polā uzkrājas brīvie elektroni, bet plus polā elektronu ir mazāk. Tāpēc pastāv lādiņu koncentrācijas starpība. Šī starpība starp abiem baterijas poliem rada elektrisko spriegumu.

Katrā strāvas avotā tiek veikts darbs, lai atdalītu pozitīvos un negatīvos lādiņus, kuri uzkrājas strāvas avota polos.
Piemēram, baterijās un akumulatoros šo darbu veic ķīmiskās reakcijas, fotoelementos - gaismas enerģija.
Elektriskais spriegums raksturo elektriskā lauka spēju veikt darbu.
Tomēr elektroni var pārvietoties tikai tad, kad izveidota noslēgta elektriskā ķēde.
 
Elektriskajā ķēdē plūst strāva, ja tajā ir strāvas avots. Jo lielāks strāvas avota elektriskais spriegums, jo lielāku darbu spēj paveikt elektronu plūsma.
Elektrisko spriegumu apzīmē ar burtu \(U\) un mēra voltos V. Spriegumu mēra ar voltmetru.
Piemērs:
Strāvas avots
Spriegums
 Baterijas \(1,5\) V - \(4,5\) V
 Automašīnas akumulators \(12\) V - \(24\) V
 Elektriskais tīkls \(220\) V / \(380\) V
 Augstsprieguma elektrolīnija \(20\ 000\) V - \(330\ 000\) V
 Starp negaisa mākoņiemlīdz \(100\ 000\ 000\) V

Interesanti: elektriskais zutis rada spriegumu līdz \(500\) V.
Svarīgi!
Spriegums, kas lielāks par \(36\) V, ir bīstams cilvēkam!
zīme.bmp
 
Noskaties, ko par spriegumu stāsta Mācību video!
 
Atsauce:
*Fizika 9. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 2000.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 74.-77. lpp.
Fizika 9. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.-159 lpp.: izmantotā literatūra: 96. -98.lpp.
Mācību video.lv