Elektrisko spriegumu mēra ar voltmetru:
 
voltm.bmp
 
Voltmetra apzīmējums elektriskajā ķēdē ir:
vvvv.bmp
 
Voltmetru pieslēdz tieši pie strāvas avota, lai izmērītu spriegumu starp strāvas avota poliem. Taču spriegumu var izmērīt katram ķēdes elementam, piemēram, zīmējumā var redzēt, kā mēra spriegumu uz spuldzes.
mērav.bmp
Voltmetru pieslēdz paralēli ķēdes elementam. Atkārto 9. klases tēmu Paralēlais slēgums!
 
voltn.bmp

Ieslēdzot voltmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
  • voltmetra  (\(+\)) spaili jāpievieno vadam, kurš nāk no strāvas avota (\(+\)); 
  • voltmetra  (-) spaili jāpievieno vadam, kurš nāk no strāvas avota (-); .
Spriegumu var mērīt arī ar digitālo multimetru, ievērojot polaritāti un mērapjomu.

mult.bmp