Teorija

Elektriskā sprieguma mērīšana
 
Spriegumu mēra ar voltmetru
vlabs.bmp
Voltmetra apzīmējums elektriskajā ķēdē ir
vvvv.bmp
 
Lai izmērītu spriegumu starp strāvas avota poliem, voltmetru pieslēdz tieši pie strāvas avota. Spriegumu var izmērīt katram ķēdes elementam.
mērav.bmp

Voltmetru pieslēdz paralēli ķēdes elementam. Ieslēdzot voltmetru virknē, to var sabojāt. Paralēlais slēgums
 
voltn.bmp

Ieslēdzot voltmetru ķēdē, jāievēro polaritāte:
  • vads, kurš nāk no strāvas avota (+), jāpievieno voltmetra (+) spailei; 
  • vads, kurš nāk no strāvas avota (-) pola, jāpievieno voltmetra (-) spailei.
 
Spriegumu var mērīt arī ar digitālo multimetru.
mult.bmp
 
Atsauce:
Fizika pamatskolai 2. daļa/V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne.-Rīga: RAKA,2006.-136 lpp. :il.-izmantotā literatūra: 75.lpp.
http://www.ndg.lv/latvian/Macibas/FizInter/b2.2.2.htm