Elektriskā strāva ir lādētu daļiņu virzīta kustība.
 
Elektrisko strāvu var veidot:
  • metālos - negatīvi lādētas daļiņas - brīvie elektroni
  • elektrolītos(bāzu, skābju un sāļu šķīdumi ūdenī) - pozitīvi un negatīvi joni.
Par elektriskās strāvas plūšanas virzienu pieņemts pozitīvo daļiņu kustības virziens - tātad pretēji elektronu kustības virzienam.
  
 
Elektrisko strāvu, kas visu laiku plūst vienā virzienā sauc par līdzstrāvu (baterijas, akumulatori).
 
Elektrisko strāvu, kuras plūšanas virziens un stiprums periodiski mainās, sauc par maiņstrāvu (sadzīves elektrotīkls).